Aktualności

DROGI W REJONIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POD LUPĄ

Data publikacji 04.08.2022

Policjanci mławskiej drogówki przeprowadzili już pierwsze lustracje dróg w rejonie szkół i placówek oświatowo wychowawczych przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przegląd dróg gminnych i powiatowych zakończy się 19 sierpnia.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzają w rejonach szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu mławskiego kontrole. Celem lustracji dróg jest sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu i geometrii drogi, przed „pierwszym dzwonkiem szkolnym”.

Spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg, zostaną ujęte w protokole pokontrolnym. Wnioski z przeprowadzonej lustracji na bieżąco będą przekazywane właściwym miejscowo zarządcom dróg, celem usunięcia uchybień. Podczas pierwszych kontroli najczęstsze nieprawidłowości to brak znaków drogowych ostrzegawczych A-17 „dzieci” i tabliczki wskazującej, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci T-27, tzw. ”Agatka”. Zasłonięty znak D-6 „przejście dla pieszych” przez przydrożną zieleń. W jednym przypadku policjanci będą wnioskować o wyznaczenie w rejonie szkół znaku drogowego poziomego P-10 „przejście dla pieszych”.

Autor: asp. Aneta Prusik

Powrót na górę strony