Aktualności

DROGI W REJONIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POD LUPĄ

Data publikacji 05.08.2021

Policjanci mławskiej drogówki przeprowadzili już pierwsze lustracje dróg w rejonie szkół i placówek oświatowo wychowawczych na terenie gm. Dzierzgowo i Szydłowo przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, funkcjonariusze ruchu drogowego wspólnie z przedstawicielami szkół, przeprowadzają w rejonach szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu mławskiego kontrole. Celem lustracji dróg jest sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu i geometrii drogi, przed „pierwszym dzwonkiem szkolnym”.

Spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg, zostaną ujęte w protokole pokontrolnym. Wnioski z przeprowadzonej lustracji zostaną przekazane właściwym miejscowo zarządcom dróg, celem usunięcia uchybień.

Podczas pierwszych kontroli najczęstsze nieprawidłowości to brak znaków drogowych ostrzegawczych A-17 „dzieci” oraz zasłonięte znaki drogowe przez przydrożne drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym. W jednym przypadku policjanci będą wnioskować o zamontowanie progu zwalniającego przy szkole.

Autor: asp. Aneta Prusik

Powrót na górę strony