Pomoc Dla Niesłyszących i Głuchoniemych

POMOC DLA NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Data publikacji 30.08.2023

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

KONTAKT Z URZĘDEM 

Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim

06-200 Maków Mazowiecki ul. Łąkowa 3

 

Numer telefonu (wiadomości SMS, MMS): 797 017 456 numer obsługiwany jest przez Dyżurnego KPP w Makowie Mazowieckim

Numer faksu: 47 70 47 249

Adres poczty elektronicznej: dyzurny.kppmakowmaz@ra.policja.gov.pl

 

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

Ø   imię i nazwisko;

Ø   adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);

Ø  sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer
      faksu, numer telefonu);

Ø  wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do
      którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);

Ø  wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed
     spotkaniem);

Ø  wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób
      komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 

Podstawa prawna- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243).

 

Powrót na górę strony