Aktualności

Święto Policji 2022 w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim

Data publikacji 25.07.2022

W piątek przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim odbyły się uroczyste powiatowe obchody 103 rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik.

Uroczystość poprzedziła msza święta koncelebrowana przez kapelana makowskiej policji ks. Marka Podsiadlika. Następnie apel rozpoczął się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości podkom. Adama Rzeczkowskiego - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Komendant Powiatowy Policji w Makowie Maz. nadkom. Andrzej Dziadak  przywitał zaproszonych gości, kadrę kierowniczą, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych makowskiej komendy.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, Wicestarosta Powiatu Makowskiego Dariusz Wierzbicki, Wójtowie Gmin z terenu powiatu makowskiego, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. st. bryg. Cezary Pichała, Jerzy Wielgolewski Dyrektor Szpitala w Makowie Mazowieckim oraz podinsp. w stanie spoczynku Agnieszka Smolińska – Prezes Mazowieckiego Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów.

W swoim wystąpieniu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik podziękował policjantom za ich wytrwałą służbę i złożył życzenia dalszych sukcesów w służbie i satysfakcji z jej pełnienia przekazał również podziękowania dla ich rodzin za codzienne wsparcie.

Komendant Powiatowy Policji w Makowie Maz. nadkom. Andrzej Dziadak podziękował funkcjonariuszom za codzienną, rzetelną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu makowskiego. Podziękowanie skierował również do pracowników cywilnych za zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Komendant słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli samorządów lokalnych. Bo dzięki dobrej współpracy z nimi możemy jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu makowskiego.

 

W dalszej części uroczystego apelu wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym dniu nominacje na wyższe stopnie otrzymało   37     funkcjonariuszy makowskiej policji. Awanse w korpusie aspirantów otrzymało 24 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów 10  funkcjonariuszy, a w korpusie szeregowych  3  funkcjonariuszy.

Oprócz wręczonych aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne przyznane zostały odznaczenia. Z okazji Święta Policji decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów  Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu medalami związkowymi zostali odznaczeni:

 • nadkom. Marcin Czyżewski –   I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Maz.
 • asp. szt. Marcin Jaworski – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim
 • asp. szt. Grzegorz Trojanowski – Asystent Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim

Z okazji Święta Policji Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył 10 funkcjonariuszy makowskiej komendy medalem Pro Masovia za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Medale wręczył Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Otrzymali je:

 • nadkom. Andrzeja Dziadaka Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Maz.
 • nadkom Marcina Czyżewskiego I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Maz.
 • podinsp. Sławomira Klika Naczelnika Wydziału Prewencji
 • podkom. Adama Rzeczkowskiego Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
 • asp. szt. Marcina Jaworskiego Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji
 • asp. szt. Grzegorza Trojanowskiego Asystenta Wydziału Kryminalnego
 • asp. szt. Marka Stanowskiego Dyżurnego
 • asp. Krzysztofa Witkowskiego - kontrolera  Wydziału Ruchu Drogowego
 • asp. Tomasza Strzałkowskiego dzielnicowego miasta i gminy Różan
 • asp. Jarosława Mrugacza dzielnicowego gminy Płoniawy Bramura

Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

 

Powrót na górę strony