Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łosicach

Data publikacji 06.12.2016

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łosicach

Komendant POWIATOWY Policji w ŁOSICACH

MŁ. INSP. agnieszka sienkiewicz

 

I ZASTĘPCA KomendantA POWIATOWEGO Policji w ŁOSICACH

PODINSP. JAROSŁAW ANISZEWSKI

Powrót na górę strony