Aktualności

Święto Słuzby Cywilnej

W Komendzie Powiatowej Policji w Łosicach pracuje 15 osób zatrudnionych na stanowiskach cywilnych. Nie noszą munduru, nie widać ich na ulicach, ale ich praca jest równie ważna, ponieważ wspomaga pracę policjantów. Dziś za ich pracę podziękowała im Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Agnieszka Sienkiewicz.

 

Jeszcze do niedawna Święto Służby Cywilnej obchodzono 11 listopada, jednak nowelizacja ustawy ustanowiła je na siedemnasty dzień lutego – rocznicę uchwalenia wspomnianego aktu prawnego w 1922 roku. Była to pierwsza kompleksowa regulacja dotycząca służby cywilnej w odradzającej się państwowości, usprawniająca proces odbudowy instytucji państwa polskiego. Urzędnikiem mógł być mianowany jedynie polski obywatel „o nieskalanej przeszłości, posiadający zdolność do działań prawnych oraz uzdolniony fizycznie i umysłowo do pełnienia odnośnych obowiązków służbowych, tudzież władający biegle językiem polskim w mowie i piśmie”. Urzędnikami tej samej instytucji nie mogli zostać małżonkowie oraz krewni w linii bocznej do trzeciego oraz powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa.

W tym roku po raz pierwszy pracownicy cywilni obchodzili swoje święto w sobotę 17 lutego, ale to dziś kierownictwo z łosickiej komendy postanowiło złożyć im życzenia i podziękować za codzienną pracę. Uroczystość obyła się na świetlicy łosickiej komendy, gdzie na uroczystym poczęstunku, serdeczne podziękowania za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, sumienność i zaangażowanie w pracę, w imieniu całego kierownictwa oraz wszystkich policjantów złożyła wszystkim zebranym mł.insp. Agnieszka Sienkiewicz.  W swoim wystąpieniu Komendant Powiaty Policji w Łosicach podkreśliła jak ważna jest praca pracowników Policji, bez których jednostka Policji nie byłaby w stanie funkcjonować. Dziękując za nieocenioną pomoc i wsparcie mł. insp. Agnieszka Sienkiewicz życzyła wszystkim pracownikom cywilnym, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz planów zawodowych i osobistych.

mł. asp.  Weronika Wujek

 

Powrót na górę strony