Aktualności

PROMOCJA ZAWODU POLICJANTA WŚRÓD MŁODZIEŻY – ÓSMOKLASIŚCI Z WIZYTĄ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ŁOSICACH.

W czasie wizyty młodzież ze Szkoły Podstawowej w Hadynowie mogła poznać specyfikę pracy policjantów z różnych pionów, zapoznać się z niektórymi elementami wyposażenia do służby oraz zwiedzić niektóre pomieszczenia służbowe naszej komendy. Każde takie spotkanie jest doskonałą okazją do rozmowy z młodymi ludźmi o dalszych planach na przyszłość.

W miniony czwartek 03 marca b.r. ósmoklasiści Szkoły Podstawowej w Hadynowie w ramach doradztwa zawodowego odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Łosicach. Uczniowie spotkali się z referentem ds. Nieletnich i Patologii mł. asp. Katarzyną Wawrzyszczuk oraz referentem ds. Prasowo-Informacyjnych mł. asp. Weroniką Wujek. W czasie wizyty młodzież mogła zapoznać się ze specyfiką pracy policjantów z różnych komórek organizacyjnych, elementami umundurowania oraz zwiedzić niektóre pomieszczenia służbowe. Łosiccy policjanci podkreślili, że zawód policjanta jest trudny i wymagający, ale jednocześnie daje dużo satysfakcji, a każdy dzień służby przynosi nowe doświadczenia i stawia nowe wyzwania. W trakcie spotkania przedstawiono wymagania, z jakimi musi zmierzyć się kandydat do służby w policji, omówiono procedurę kwalifikacyjną, która podzielona jest na kilka etapów.

• I etap – polega na złożeniu wymaganych dokumentów,

• II etap – to ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganymi zawartymi w   ogłoszeniu,

• III etap – to test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego,

• IV etap – test sprawności fizycznej, który polega na pokonaniu toru przeszkód,

• V etap – test psychologiczny składający się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem,

• VI etap – to rozmowa kwalifikacyjna,

• VII etap – kandydat poddawany jest specjalistycznym badaniom lekarskim,

• końcowym etap jest wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego, która rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego i ustala, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

Zainteresowani służbą w Policji wymagane dokumenty składać mogą w Komendzie Powiatowej Policji w przy ul. Kolejowej 6 w Łosicach.

 

Autor: mł. asp. Weronika Wujek

 

Powrót na górę strony