Aktualności

Podsumowanie działań dotyczących bezpieczeństwa pieszych

Data publikacji 13.12.2016

Łosiccy policjanci od 17 do 21 października prowadzili wzmożone działania pod nazwą „Tydzień bezpieczeństwa pieszych”. Węgrowska drogówka czuwała nad bezpieczeństwem podróżujących na drogach powiatu oraz reagowała na wykroczenia popełniane zarówno przez kierujących jak i pieszych.

Głównym zadaniem policjantów w tych dniach było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych a także przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom. Funkcjonariusze zatrzymywali kierujących pojazdami za przekraczanie prędkości. Ujawnili 35 wykroczeń w ruchu drogowym popełnionych przez kierujących pojazdami. Policjanci sprawdzali również stan trzeźwości wszystkich kierujących. Ponadto policjanci ujawnili 15 wykroczeń popełnionych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas działań nałożono łącznie 36 mandatów karnych, udzielono 13 pouczeń oraz sporządzono 1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

 

Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i ostrożność za kierownicą. Szczególnie o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem. Przypominamy niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o stosowaniu elementów odblaskowych i obowiązku poruszania się lewą stroną drogi.

Powrót na górę strony