Aktualności

Działania "Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych"

Data publikacji 13.12.2016

W okresie od 17 do 21 października 2016r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łosicach będą prowadzić na drogach całego powiatu działania pod nazwą " Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych".

Piesi stanowią duży procent ofiar zdarzeń drogowych. Do najcięższych zdarzeń dochodzi w przypadku potrącenia pieszego podczas wykonywania manewru wyprzedzania przez kierujących na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim lub omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym w rejonie przejść oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przywrócenie znaczenia znaku "Przejście dla pieszych"

 Duża liczba wykroczeń popełnianych przez pieszych pokazuje, że ignorowane są przez nich przepisy kodeksu drogowego odnoszące się do obowiązku używania elementów odblaskowych lub prawidłowego poruszania się po drodze. Znaczący jest także fakt uczestniczenia w zdarzeniach drogowych pieszych znajdujących się w stanie nietrzeźwości a nawet stwierdzone przypadki leżenia nietrzeźwych pieszych na jezdni.

 W trakcie działań policjanci będą m.in. zwracać szczególną uwagę na kierujących, którzy wyprzedzają na przejściach dla pieszych oraz omijających pojazdy, które zatrzymały się w celu umożliwienia pieszemu przejście na drugą stronę jezdni, przekraczających prędkość w rejonie przejść dla pieszych, egzekwować obowiązek używania elementów odblaskowych przez pieszych, reagować na wykroczenia popełniane przez pieszych, eliminować z ruchu nietrzeźwych pieszych.

Powrót na górę strony