Aktualności

Działania TRUCK & BUS

Data publikacji 13.12.2016

W środę 12 października przez cały dzień policjanci drogówki łosickiej Policji prowadzić będą działania Truck & Bus. Działania mają charakter ogólnopolski.

Policjanci szczególną uwagę zwracać będą na przekraczanie dozwolonej prędkości, stan techniczny pojazdów oraz zapisy tachografów. Kontrolami zostaną objęci głównie kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów. Celem działań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym świadczącym usługi w zakresie, przewozu osób i rzeczy. Eliminowanie z ruchu pojazdów nie spełniających wymogów dotyczących stanu technicznego.  Zminimalizowanie liczby kierujących nie przestrzegających ustawy o czasie pracy kierowców.

Powrót na górę strony