Aktualności

Debata społeczna– ewaluacyjna

Data publikacji 30.11.2016

22 listopada 2016 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się debata społeczna - ewaluacyjna poświęcona podsumowaniu realizacji wniosków debaty społecznej dotyczącej bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego, która odbyła się 26 lutego b.r.

22.listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się debata społeczna - ewaluacyjna na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w powiecie łosickim . Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach insp. Dariusza Borkowskiego oraz V-ce Starostę Powiatu Łosickiego Bożenę Niedzielak. Na sali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących z łosicką Policją na rzecz bezpieczeństwa, dyrektorzy szkół, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  oraz oczywiście mieszkańcy powiatu.

 

 Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski po rozpoczęciu debaty i przywitaniu uczestników, podsumował wnioski i postulaty zgłoszone podczas  debaty społecznej , która odbyła się 26 lutego br. oraz stopień ich realizacji. Przedstawił strukturę łosickiej komendy Policji, stan bezpieczeństwa na terenie powiatu w tym również  stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie omówione i zaprezentowane zostały nowe, ważne dla budowania  bezpieczeństwa  lokalnego narzędzie, jakimi są: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz  aplikacja Moja Komenda.

 

W kolejnej części debaty uczestnicy mogli zadawać pytania, oraz przedstawić swoje spostrzeżenia i uwagi na temat bezpieczeństwa.

 

 Podsumowując debatę Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski  podziękował wszystkim obecnym za udział w spotkaniu. Podkreślił również, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i bardzo ważnym elementem w tej dziedzinie jest współpraca różnych instytucji z lokalnym społeczeństwem.

 

asp. sztab  Tomasz Zozula

Powrót na górę strony