Dostępność KPP

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Lipsku

Data publikacji 05.09.2023

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

 

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Powiatowej Policji w Lipsku można:

- wysłać na adres: Komenda Powiatowa Policji w Lipsku, ul. Spacerowa 31A, 27-300 Lipsko.

- złożyć osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Lipsku,  ul. Spacerowa 31a, 27-300 Lipsko. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 7.30-15:30.

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: jaroslaw.stepien1@ra.policja.gov.pl

- przesłać na skrzynkę ePUAP

Powrót na górę strony