Aktualności

DEBATA SPOŁECZNA Z MIESZKAŃCAMI MIASTA I POWIATU LIPSKIEGO

Data publikacji 02.10.2019

W poniedziałek odbyła się debata społeczna, której głównym celem były rozmowy z mieszkańcami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się pod hasłem pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

30 września o godz. 13.30 w Lipskim Centrum Kultury w Lipsku odbyła się debata społeczna. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku              mł .insp. Wojciecha Brandta oraz Starostę Lipskiego Sławomira Śmieciucha. Na sali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji podejmujących działania na rzecz bezpieczeństwa, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy powiatu.

Debatę rozpoczął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku mł. insp. Robert Galas, który zaprosił do stołu prezydialnego Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Sosnowskiego, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku brygadiera Tomasza Krzyczkowskiego oraz Zbigniewa Ostracha reprezentującego Starostę Lipskiego.

Komendant omówił strukturę naszej jednostki, przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu lipskiego z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw, zapobiegania przemocy w rodzinie, jak również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, podkreślając rolę dzielnicowego w funkcjonowaniu Policji. Podczas debaty omówione zostało także narzędzie teleinformatyczne – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któremu każdy z nas może mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo. Przedstawiona została  aplikacja mobilna ,,Moja Komenda”, dzięki której w szybki sposób możemy skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

W kolejnej części debaty uczestnicy zadawali pytania oraz przedstawiali swoje spostrzeżenia  i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszano tematykę podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym tj: budowy chodników przy drodze wojewódzkiej 754 w miejscowości Pawłowice oraz zwiększenie bezpieczeństwa odnośnie piratów drogowych również w miejscowości Pawłowice. Redaktor Naczelny "Twoje Radio Lipsko Pan Władysław Bajkowski" podziękował za przekazywanie codziennej porcji informacji policyjnych dotyczących naszego powiatu.

Na zadane pytania Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku mł. insp. Robert Galas, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Krzyczkowski oraz Dyrektor Mazowieckiego Urzędu Dróg Wojewódzkich w Radomiu Andrzej  Łuczycki udzielili  wyczerpujących odpowiedzi, jednak część musi zostać sprawdzona i poddana analizie, aby móc się do nich ustosunkować.

Podsumowując debatę podziękował wszystkim obecnym za udział w spotkaniu oraz za zabranie głosu w dyskusji. Podkreślił również, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i bardzo ważnym elementem w tej dziedzinie jest współpraca różnych instytucji z lokalnym społeczeństwem.

Zastępca Komendant Powiatowego Policji w Lipsku przyjął następujące wnioski i zapewnił, że te które leżą w jego kompetencjach zostaną zrealizowane, a zgłoszone problemy zostaną usunięte tak szybko jak to możliwe:

 1. Dyslokowanie na drogę 754 patroli oznakowanych i nieoznakowanych celem wyeliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów ciężarowych oraz  prowadzenia kontroli prędkości pojazdów ciężarowych poruszających się po tej drodze.
 2. Dyslokowanie na drogę 754 w rejon szkoły w Pawłowicach patroli oznakowanych i nieoznakowanych celem egzekwowania od kierujących przepisów w relacji pieszy kierujący.
 3. Egzekwowanie przepisów dotyczących zatrzymania i postoju w rejonie skrzyżowania i przejścia przez jezdnie na ul. Iłżeckiej w Lipsku w rejonie baru „Złoty Róg”.
 4. Przekazywanie mediom przez dyżurnych obszerniejszych informacjach o zaistniałych zdarzeniach zaistniałych na terenie powiatu.

Wnioski do podmiotów pozapolicyjnych:

 1. Likwidacja pasów zieleni i budowa chodników oraz ścieżek rowerowych w miejscowościach Sadkowice i Pawłowice.
 2. Budowa zatoki autobusowej w Zemborzynie.
 3. Modernizacja drogi 754 w rejonie szkoły w Pawłowicach budowa przejścia dla pieszych z wyspą powodującą ograniczenie prędkości pojazdów.
 4. Powołanie komisji do organizacji miejsc parkingowych i ruchu drogowego w Lipsku.
 5. Otwarcie szlabanów na drogach serwisowych przy drodze 747 (nowy szlak) umożliwiające korzystanie z tych dróg.
 6. Organizacja odcinkowego pomiaru prędkości na drodze wojewódzkiej 754 w miejscowościach Sadkowice Pawłowice.
 7. Zmiana organizacji ruchu w Lipsku ul. Armii Krajowej 3 wyjazd w obu kierunkach z parkingu przy sklepie Biedronka.

mł. asp.Monika Karasińska

Powrót na górę strony