Razem Bezpieczniej

STOP KRADZIEŻOM SAMOCHODÓW

Data publikacji 29.11.2016

Mazowiecka policja rozpoczęła kampanię społeczną „Stop kradzieżom samochodów” mającą na celu zmniejszenie liczby kradzieży samochodów na terenie garnizonu. Jest to jeden z etapów kampanii „Stop włamaniom” realizowanej na szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym przy ścisłej współpracy z władzami samorządowymi i środkami masowego przekazu.  Bezpieczeństwo jednoznacznie...

Bezpieczeństwo jednoznacznie kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz zdolnością do zorganizowanego i szybkiego reagowania wobec wszelkich naruszeń prawa. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że fali przestępczości nie zdoła zatrzymać samodzielnie ani Policja, ani żadna inna instytucja stojąca na straży porządku prawnego. Nasze bezpieczeństwo zależy od zmobilizowania całego potencjału społeczności lokalnej poprzez skoncentrowanie wielu rozproszonych działań i ukierunkowanie ich na zapobieganie konkretnie zdiagnozowanym problemom. Dlatego konieczne jest systematyczne wykonywanie analiz przestępczości oraz stanu zagrożenia, dzięki którym kształtują się główne kierunki działania.

Podzielając powyższe przekonanie naszą uwagę w obszarze monitorowanych kategorii przestępstw zwróciła kradzież samochodów. Ta kwalifikowana postać kradzieży coraz częściej staje się problemem dla właścicieli pojazdów. Potwierdzają to policyjne statystyki, w świetle których kradzież samochodów skwalifikowano jako jedno z 7 przestępstw monitorowanych przez Policję w sposób szczególny.

Największe nasilenie tego rodzaju przestępczości występuje w dużych miastach. Metody kradzieży i taktyka działania sprawców to czynniki, które w sposób szczególny dotykają osoby pokrzywdzone, a co za tym idzie wpływają na szkodliwość społeczną czynu. Takie stwierdzenie potęguje wskaźnik wykrycia, który w 2009 roku na terenie garnizonu mazowieckiego wyniósł 28,6%, zaś w 2010 osiągnął wartość 22,6%.
To wszystko utwierdza w przekonaniu, że samo ściganie sprawców to za mało, konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych mających na celu edukowanie społeczeństwa.

Dlatego też wychodząc naprzeciw postawionym oczekiwaniom społecznym postanowiliśmy skumulować wszelkie przedsięwzięcia podejmowane na terenie naszego garnizonu w obrębie przestępstwa kradzieży samochodów i przeprowadzić kampanię„Stop kradzieżom samochodów”
Kradzież samochodów na terenie garnizonu mazowieckiego w 2010 roku stanowiła 6,5% (2009 rok – 6,2%) stwierdzonych przestępstw kradzieży.

Mając na uwadze dwuletni okres analityczny obserwujemy w skali rocznej wzrost dynamiki – 114% (przestępstwa wszczęte). Jak wynika z wykresu największy wzrost ilości popełnionych przestępstw powiązany z wzrostem zagrożenia nastąpił w październiku. Dzięki podjętym działaniom prowadzonym w ramach kampanii „STOP WŁAMANIOM” w miesiącach kolejnych tj. listopad, grudzień odnotowano spadki zarówno w kategorii kradzieży z włamaniem jak i kradzieży samochodów.

Analizując dane statystyczne stwierdzono, że w okresie od października 2010r. do końca stycznia 2011r. na terenie garnizonu mazowieckiego zgłoszono kradzież 194 samochodów. Sprawcy kradzieży samochodów działali głównie nocą, wykorzystując fakt, że w tym czasie nadzór nad pozostawionym pojazdem jest zdecydowanie ograniczony. Najczęściej do kradzieży pojazdów dochodziło w godzinach 22.00 – 6.00. W tym czasie skradziono 113 samochodów, co stanowi 58% kradzieży wszystkich pojazdów. W godzinach 14.00 - 22.00 skradziono 63 pojazdy, natomiast w godzinach 6.00 – 14.00 – 18 pojazdów. Największą liczbę kradzieży samochodów odnotowano w październiku – 60, następnie w listopadzie – 53, styczniu – 48 oraz w grudniu – 33.

Kradzieżom sprzyja również fakt pozostawiania samochodów w miejscu ogólnie dostępnym, tj. przy ulicach i niestrzeżonych parkingach osiedlowych. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że sprawcy w celu osiągnięcia zamierzonego celu decydują się także na bardziej zuchwałe działania, a mianowicie kradzieże pojazdu z ogrodzonych posesji. Odnotowano przypadki kradzieży pojazdu po uprzednim włamaniu się do mieszkania, skąd sprawcy skradli kluczyki i dokumenty pojazdu. Analizując miejsce kradzieży samochodów stwierdzono, że najczęściej pojazdy giną z niestrzeżonych parkingów – 115, posesji – 42, ulic – 21, garaży – 11. Odnotowano również 2 kradzieże na tzw. „stłuczkę” oraz 1 kradzież na tzw. „koło”. Biorąc pod uwagę przedmiot zamachu to niezmiennie od dłuższego czasu najczęściej kradzionymi pojazdami są Volkswageny, których w analizowanym okresie skradziono 47, co stanowi 24% wszystkich skradzionych samochodów. Kolejnymi markami, które padają łupem złodziei są: Audi – 25, Mercedes – 23, Toyota – 16, Opel – 12, Honda – 9, Seat i BMW – 7. Należy zaznaczyć, że duża część utraconych pojazdów posiadała dodatkowe ubezpieczenie AC.

Kradzieże samochodów najczęściej dokonywane są w większych miastach niż w małych miasteczkach. W analizowanym okresie najwięcej kradzieży samochodów zgłoszono na terenie powiatu: radomskiego – 31, grójeckiego i płockiego – 26, mławskiego – 15 oraz siedleckiego i ostrołęckiego – 13. Jak wynika z analizy przestępstw stwierdzonych kradzieży pojazdów nie odnotowano na terenie powiatu lipskiego, makowskiego, sierpeckiego oraz żuromińskiego.

Policja jako organ bezpośrednio związany z bezpieczeństwem podejmuje szereg działań wpisujących się w kanony postępowania na rzecz porządku publicznego, wychodząc w ten sposób naprzeciw potrzebom społecznym. Podejmowane codziennie przez policjantów wyzwania znajdują odzwierciedlenie w realizacji dotychczasowych dobrych praktyk zapobiegawczych i wykrywczych z jednoczesną poprawą działań w obszarach mogących mieć wpływ na ograniczenie przestępczości, szczególnie w 7 kategoriach, zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu oraz pracy wykrywczej służącej zwalczaniu przestępczości.

W 2010 roku podstawowym dokumentem opartym na Priorytetach Policji była wdrożona na terenie garnizonu mazowieckiego Koncepcja ograniczenia dynamiki przestępczości i poprawy bezpieczeństwa w garnizonie mazowieckim w roku 2010. Zawierała ona polecenia, wnioski z analiz, nowe pomysły na efektywne przedsięwzięcia w obszarze poszczególnych służb, mające przyczynić się do osiągnięcia założonego celu. Wskazywała między innymi główne zadania mazowieckiej Policji zmierzające do poszukiwania skutecznych, nowatorskich taktyk działania.

Realizując jej założenia zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym opracowaliśmy założenia kampanii społecznej STOP WŁAMANIOM, która opierała się na ścisłej współpracy z władzami samorządowymi i środkami masowego przekazu oraz edukowaniu społeczeństwa w zakresie właściwego zabezpieczenia domów, mieszkań i obiektów handlowych przed kradzieżą z włamaniem. Analizując zakładany czasokres kampanii, tj,: październik – grudzień 2010 roku, stwierdzono wprost proporcjonalny spadek ilości kradzieży z włamaniem do zakładanego czasu trwania kampanii, powiązany jednocześnie ze spadkiem dynamiki. Widząc efekty prowadzonych działań zobowiązano KPP/KMP do kontynuacji kampanii STOP WŁAMANIOM, dodatkowo włączając zagadnienia związane z kradzieżą samochodów.

Nie ma złotego środka, który pozwoliłby ochronić Twoje auto w 100% przed kradzieżą, każde zabezpieczenie można złamać. Wydaje się, że najskuteczniejszą metodą jest montowanie kilku różnych zabezpieczeń jednocześnie. Nie będzie to oznaczało że naszego samochodu nie da się ukraść, może jednak sprawić, że stanie się łupem zbyt trudnym, wymagającym zbyt wiele zachodu i złodziej z niego po prostu zrezygnuje. Jednoczesna dbałość o właściwe zabezpieczenie samochodu i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zaistnienia szkody niewątpliwie dadzą Ci poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Samochody kradzione są: na konkretne zamówienie, na części – części ze skradzionych samochodów trafiają zwykle na giełdy, do komisów i warsztatów, czasami są wywożone za granicę, do odmładzania wraków – czyli kupowanie wraków samochodów kwalifikujący się na złom i kradzież odpowiedniego samochodu, który posłuży do odmłodzenia złomu, dla wymuszania haraczu,do popełniania innych przestępstw – np. mające na celu wyłudzenie ubezpieczenia.

Metody kradzieży samochodów i sposoby ich uniknięcia:

Ktoś lekko stuknął Twój samochód – Metoda „NA STŁUCZKĘ”

Kierowca jest wyprzedzany przez samochód, który po chwili gwałtownie hamuje. Z tyłu lekko uderza w niego jadący za nim pojazd – dochodzi do stłuczki. Zazwyczaj zaskoczony sytuacją kierowca, nie wyciągając kluczyków ze stacyjki, wyskakuje z samochodu, by sprawdzić co się stało – na to czekają złodzieje. Jeden ze sprawców błyskawicznie wsiada do samochodu i ucieka. Istnieją również dwa inne sposoby, gdzie napastnicy używają siły fizycznej wobec kierowcy. Pierwszy polega na zajechaniu drogi z obydwu stron i wyciągnięciu kierowcy z auta w celu odjechania skradzionym w ten sposób samochodem. Drugi wykorzystuje zatrzymanie się na czerwonym świetle i analogicznie zakłada dalsze takie samo postępowanie sprawców.

Jak się zachować?
• Jeżeli ma to miejsce w okolicy, gdzie nie ma ludzi - i czujesz, że nie jest to zwyczajny wypadek – nie ryzykuj – uciekaj, zwłaszcza jeżeli w samochodzie, który spowodował kolizję, jest więcej niż jedna osoba i towarzyszy im jeszcze jeden pojazd. Zapamiętaj numer rejestracyjny samochodu. Jeżeli masz telefon komórkowy skontaktuj się z Policją i poinformuj o całym zdarzeniu. W żadnym wypadku nie opuszczaj samochodu. Nie wyłączaj silnika, zablokuj drzwi. W miarę możliwości nie pozwól, by napastnicy zajechali Ci drogę. Jeden może udawać stłuczkę a drugi zablokować Ci samochód swoim pojazdem.
• Jeżeli jest to miejsce, w którym jest dużo ludzi - spokojnie gasisz silnik, zaciągasz ręczny hamulec, włączasz światła awaryjne, wyjmujesz kluczyki ze stacyjki, chowasz kluczyki, włączasz blokady i zabezpieczenia które posiadasz, wychodzisz z samochodu i zamykasz go. Przed wyjściem oceniasz sytuację, czy opuszczając samochód nie będziesz ofiarą napaści. Możliwe, że napastnik szybko wyjdzie ze swojego samochodu i będzie czekał na moment, w którym Ty otworzysz swoje drzwi. Możliwa jest też sytuacja, gdy inny będzie udawał przechodnia, który wyolbrzymia Twoje straty. Gdy Ty wyjdziesz, on zamieni się w agresora.

Ktoś przebił oponę w twoim samochodzie – Metoda „NA KOŁO”

Kierowca jest obserwowany przez złodziei, w celu stwierdzenia jakie wartościowe przedmioty posiada przy sobie, np. duża ilość pieniędzy pobrana z banku, sprzęt komputerowy, itd. Jeżeli będzie to mienie znacznej wartości sprawcy przebijają jedną z opon w celu wymuszenia jej wymiany. Następnie w zależności od tego co ma się stać ich łupem okradają kierowcę z pozostawionych w samochodzie cennych rzeczy, podczas wymiany koła, gdy nie zwraca on uwagi na to, co dzieje się po drugiej stronie jego auta. W drugim przypadku, gdy przedmiotem kradzieży będzie auto sprawcy poczekają, aż kierowca odjedzie z parkingu, następnie jako "życzliwi" uczestnicy ruchu pokażą, że w jego samochodzie została przebita opona i wymaga to opuszczenia samochodu, do którego niepostrzeżenie wsiądą i odjadą.

Jak się zachować?
• Jeżeli obawiasz się, że coś może być „nie tak” z samochodem, podjedź na najbliższą stację benzynową, strzeżony parking, zatrzymaj się koło radiowozu policyjnego. Przed wyjściem z samochodu wyłącz silnik, włącz immobilizer, załóż posiadane blokady, wyjdź z samochodu i zamknij drzwi. Jeżeli masz kieszenie zapinane na zamki czy guziki, schowaj klucze do kieszeni i dopiero zobacz czy coś się stało. Złodzieje zatrudniają nawet kilkuletnie dzieci, które mają za zadanie odwrócić Twoją uwagę od rzeczywistego niebezpieczeństwa. Przechodzący przed maską Twojego samochodu w ostatniej chwili mężczyzna / kobieta / dziecko i pokazujący Ci prawą stronę samochodu z wyrazem przestrachu na twarzy może być złodziejem. Możesz spotkać się z sytuacją, gdy bawiące się na poboczu dzieci pokażą Ci coś, następnie parę kilometrów dalej ktoś znów będzie Ci coś pokazywał, itd. Możesz się spodziewać, że jest to zorganizowana grupa złodziei, która ma na celu spowodowanie zatrzymania Cię na drodze i dokonanie rabunku.
• Jeżeli Twoja opona została przebita dokładnie wtedy, gdy wypłaciłeś znaczną sumę pieniędzy z banku, bądź bankomatu, musisz zachować szczególną uwagę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to jeden z wybiegów, które mają na celu wyciągnięcie cię z samochodu, Złodzieje obserwowali Cię kiedy podejmowałeś gotówkę. Ponieważ stałeś się dla nich atrakcyjną „zdobyczą” przebili oponę w Twoim samochodzie. Dlatego po przyjściu do pojazdu w pierwszej kolejności rozejrzyj się czy przypadkiem w pobliżu nie widzisz kogoś podejrzanego, zwróć szczególną uwagę na osoby, które chcą za wszelką cenę Ci pomóc. Jeżeli zauważysz podejrzanych nieznajomych, lepiej zaczekać i nie wysiadać z samochodu. Dalsza, ciągła obserwacja Ciebie może stać się wyznacznikiem do powiadomienia Policji o zaistniałej sytuacji.

Kilka porad, które mamy nadzieję, że ustrzegą Cię przed kradzieżą Twojego samochodu
- W miarę możliwości korzystaj z parkingów strzeżonych, a nocą unikaj postoju i parkowania w miejscach nieoświetlonych.
- Nie zostawiaj nigdy w samochodzie dokumentów zwłaszcza dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Firma ubezpieczeniowa ma prawo do odmowy wypłacenia odszkodowania.
- Nie zostawiaj w samochodzie nic wartościowego (telefon, torebka, laptop) na widoku, nawet na „pięć minut”. Jeśli musisz zostawić coś w aucie, to tylko w bagażniku .
- Nie zostawiaj w samochodzie nawet na chwilę kluczyków w stacyjce.
-  Jeśli w samochodzie nie masz radia zamontowanego na stałe, pamiętaj o każdorazowym wyjęciu panela przedniego radia przed opuszczeniem pojazdu.
- Zabierz ze sobą odbiornik GPS, a także zdejmij uchwyt od niego.
- Zdemontuj i schowaj antenę CB.
- Zamykaj drzwi i okna za każdym razem, gdy opuszczasz samochód.
- Kluczyki zawsze zabieraj ze sobą nawet, jeśli samochód pozostawisz w garażu.
- Zamykaj wszystkie drzwi po wejściu do samochodu - częste są przypadki napadów np. w czasie oczekiwania na zielone światło.
- Zainwestuj w oznakowanie samochodu. Mało który złodziej pokusi się na tak zabezpieczone auto - oznaczone części są dla niego nieprzydatne.
- Zamontuj urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą: autoalarmy, immobilizery z funkcja antynapadową, systemy lokalizacji pojazdu GPS, itp. Używaj ich zawsze, gdy opuszczasz pojazd.
- Montuj urządzenia alarmowe w zakładach wysokiego zaufania. Producenci często wskazują zakłady, do których mają zaufanie.
- Noś osobno kluczyk od stacyjki, pilota, alarmu i immobilizera. Sensownym jest dorobienie klucza, który nie będzie pasował do Twojej stacyjki i przyczepienie go do pilota. Często złodzieje wykradają klucz od samochodu. Jeżeli w innej kieszeni masz klucz od stacyjki i w innej pilot od alarmu a w głowie kod od immobilizera, to ryzyko kradzieży maleje.
- Podjeżdżając pod dom lub garaż rozejrzyj się, czy wokół nie dzieje się coś podejrzanego. Być może złodzieje czają się gdzieś w pobliżu, chcąc odebrać Ci samochód. Jeżeli zauważysz podejrzanych nieznajomych, lepiej zaczekać i nie wysiadać, a nawet odjechać i powiadomić kogoś o zdarzeniu, kto pomoże Ci w dotarciu do domu.

 

 

 

Wydział Prewencji
KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony