Program Jest z nami dziecko

Inauguracja programu "Jest z nami dziecko"

Data publikacji 29.11.2016

Program "JEST Z NAMI DZIECKO"

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, celem zapewnienia płynnej współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwrażliwieniem na sytuację dzieci, opracowała program pn.: „Jest z nami DZIECKO!”. Naszymi partnerami w realizacji projektu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Inaugurację programu i seminarium szkoleniowe zaplanowano w Radomiu w dniu 13 października br..

 

Współpraca policjantów ze środowiskiem przedstawicieli służby zdrowia – w tym przede wszystkim pielęgniarek i położnych mających częsty i bezpośredni kontakt ze społeczeństwem – jest dla systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie niezwykle ważna. W ramach wprowadzanego programu „Jest z nami DZIECKO!” współpraca ta zostanie usystematyzowana i usprawniona.

Materiały w postaci algorytmów postępowania w przypadkach stwierdzenia symptomów przemocy w rodzinie wraz z przewodnikiem zostały opracowane w Instytucie Psychologii Zdrowia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i będą wykorzystane podczas realizacji zaplanowanych przez nas zadań.  

 

Miejsce: sala konferencyjna hotelu Aviator ul. Malczewskiego 18 w Radomiu

Termin: 13 października 2015 r. w godzinach 11-15

Uczestnicy: pielęgniarki medycyny szkolnej, pielęgniarki rodzinne, położne, koordynatorzy programu z komend miejskich i powiatowych policji

Organizatorzy:

  • Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu,
  • Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
  • Urząd Miejski w Radomiu

Partnerzy:

  • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Powrót na górę strony