Kampania antydopalaczowa

Konferencja Wojewody Mazowieckiego w sprawie dopalaczy

Data publikacji 15.12.2015

Problem dopalaczy to nasza wspólna sprawa, dlatego konieczna jest w tej kwestii współpraca wielu instytucji. Celem intensyfikacji działań profilaktycznych jest dotarcie do młodzieży nie tylko z informacją, ale także z odpowiednią pomocą – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Ściślejsza współpraca szkół z policją i inspekcją sanitarną, szkolenia dla pedagogów i nauczycieli, warsztaty dla uczniów – m.in. poprzez te działania zostanie wzmocniona profilaktyka dotycząca dopalaczy na Mazowszu. Mazowiecki Kurator Oświaty zobowiązał do tego dyrektorów szkół w specjalnym liście, a wojewoda mazowiecki zaapelował do władz samorządowych o wsparcie placówek oświatowych w tych działaniach. W 2015 r. w województwie mazowieckim dopalaczami zatruło się 286 osób. W spotkaniu wziął udział I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. Marek Świszcz.

Mazowiecki Kurator Oświaty w liście do dyrektorów placówek oświatowych zobowiązał ich do zaktualizowania programów profilaktyki do 30 października br. o zadania dotyczące przeciwdziałania dopalaczom, w tym opracowania wewnętrznych procedur. W szkołach mają być też zorganizowane szkolenia dla rad pedagogicznych (z udziałem policji i inspekcji sanitarnej) oraz spotkania z uczniami i rodzicami. Silniejszy akcent ma być też położony na monitorowanie problemu dopalaczy (m.in. poprzez badania ankietowe wśród uczniów, rodziców) czy upowszechnianie materiałów informacyjnych.

W nadchodzącym roku szkolnym kuratorium przy współpracy z innymi instytucjami zaplanowało akcję informacyjną o dopalaczach. We wrześniu ruszą narady przedstawicieli Komendy Stołecznej i Wojewódzkiej Policji z dyrektorami szkół, podczas których omówione zostaną regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zadania szkół w tym obszarze. Na jesieni zaplanowano też cykl szkoleń dla pedagogów i psychologów. 

Wojewoda mazowiecki w liście do władz samorządowych poprosił o wsparcie tych działań oraz przypomniał o obowiązku opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz możliwości powołania pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii. Zachęcił również do zainteresowania problematyką dopalaczy Gminnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Inspekcja sanitarna. Według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i rozpowszechniania środków zastępczych tzw. dopalaczy. W ostatnich dwu latach nastąpiła intensyfikacja jej działań.
W 2014 r. przeprowadzono 25 kontroli podmiotów sprzedających dopalacze (8 razy więcej niż w 2013), w wyniku których zabezpieczono ok. 1,3 tys. opakowań z dopalaczami
i nałożono kary w wysokości 630 tys. zł. Od początku 2015 r. przeprowadzono już 20 kontroli, zabezpieczono ok. 3,8 tys. opakowań i nałożono kary w wysokości 830 tys. zł. Mazowiecki sanepid prowadzi też od 2011 r. działania profilaktyczne, m.in.: szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Po 1 lipca br. inspekcja sanitarna zaobserwowała wstrzymanie działalności sklepów z dopalaczami. Spośród 11 sklepów w stosunku, do których już wcześniej prowadziła postępowanie, 2 zostały zlikwidowane, a pozostałe zawiesiły działalność.

Policja.Według statystyk Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w 2014 roku stwierdzono ok. 2,6 tys. postępowań wobec osób naruszających zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Odnotowano 146 przestępstw narkotykowych wśród nieletnich (niemal o połowę mniej w porównaniu do 2013 r.). Policjanci w roku 2014 zabezpieczyli 308 gramów środków zastępczych i dopalaczy. Od 1 lipca 2015 roku przeprowadzono 50 kontroli obiektów handlowych, które oferowały do sprzedaży tzw. „dopalacze”. Łącznie zabezpieczono 1451 opakowań tych środków.  W ramach programu "Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole" mazowieccy funkcjonariusze w 2014 r. spotkali się z ponad tysiącem uczniów. W 2015 r. zorganizowano debatę „Narkotyki. Dopalacze. Droga donikąd…” dla uczniów i studentów oraz konferencję edukacyjno - profilaktyczną „Bezpieczne wakacje”, skierowaną do uczniów, podczas której poruszano problem dopalaczy. 

Stołeczni policjanci w 2015 roku zabezpieczyli ponad 5,5 kilograma dopalaczy. Dzięki temu na rynek nie trafiło ponad 5,5 tys. działek tych substancji. W pierwszym półroczu br. zatrzymano 50 osób podejrzanych o posiadanie lub handel dopalaczami,
w okresie wakacyjnym (do 24.08) 13 osób. Realizowane są też działania profilaktyczne, m.in.: warsztaty szkoleniowe dla kadry pedagogicznej, w których od 2013 r. uczestniczyło ok. 1200 osób. Przeprowadzono też cykl spotkań dla uczniów i nauczycieli z udziałem policjantów z prewencji kryminalnej. W I półroczu 2015 roku przeprowadzono 592 takich spotkań dla 15 tys. osób. W czasie wakacji w 136 prelekcjach uczestniczyło blisko 2 tys. osób.

1 lipca 2015 r. weszła w życie zmiana Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Celem jest wprowadzenie lepszej kontroli instytucji państwowych nad rynkiem dopalaczy. Po jej wejściu w życie 114 substancji uzyskało status narkotyków, w związku z czym handel i ich posiadanie może być ścigane przez policję.

 

 

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego / zespół prasowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony