Struktura Organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Data publikacji 26.11.2016

I. Wydział Kryminalny

  Sekretariat 47 702 42 13

 1. Naczelnik Wydziału Kryminalnego -  asp. szt. Artur Tramsz

   tel. 47 702 42 16

 2. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego -  st. asp. Justyna Jałoszyńska

     tel. 47 702 42 18

 3. Referat Dochodzeniowo-Śledczy

     Kierownik Referatu

     tel. 47 702 42 28

 4. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy

 5. Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 6. Zespół Techniki Kryminalistycznej

   tel. 47 702 42  35

 7. Jednoosobowe Stanowisko do walki z przestępczością narkotykową

 

II. Wydział Prewencji

 

 1. Naczelnik Wydziału Prewencji – podkom. Ernest Wojciechowski

      tel. 47 702 42 08

 2. Zastępca Naczelnika – asp. szt. Katarzyna Kowalska

      tel .702 42 41

 3. Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne
      Kierownik -  mł. asp. Paweł Byzdra
      tel. 47 702 42 03


 4. Zespół Dzielnicowych
     tel. 47 702 42 38;  47 702 42 19


 5. Zespół ds. Wykroczeń
      tel. 47 702 42 06; 47 702 42 21 ,            

 6. Zespół Dyżurnych KPP w Kozienicach
      telefon alarmowy   KPP w Kozienicach- 112, 997, 47 702 42 00

 7. Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii

     47 702 42 23

 8. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Organizacji Służby

      47 702 42 40

 9. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych

      47 702 42 23 - podkom. Ilona Tarczyńska

 

III. Wydział Ruchu Drogowego

 1. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - kom. Andrzej Seredyn
      tel. 47 702 42 39

 

I V.  Służba cywilna w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienica

1. Zespół Finansów i Zaopatrzenia

     tel.  47 702 42 32;  47 702 42 10

2. Zespół Kadr i Szkolenia 
     tel. 47 702 42 20

3. Zespół Prezydialny (sekretariat)
      tel.47 702 42 01

3. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Powrót na górę strony