Prawa człowieka

Prawa człowieka w Policji

Data publikacji 21.04.2018

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu d/s Praw Człowieka - mł. insp. dr Zenon Romanek

26–600 RADOM ul. 11-go Listopada 37/59 (I piętro, pokój nr 117)

tel.: (048) 345 20 79, fax: (048) 345 27 15,
e-mail: popc_radom@mazowiecka.policja.gov.pl

PRAWA CZŁOWIEKA

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych
mają obowiązek respektowania godności ludzkiej
oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka." art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
 

Praktyczny Poradnik – Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji, został już przesłany do wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych KWP z siedzibą w Radomiu oraz organizacji związkowych. Jest również dostępny w wersji elektronicznej, na stronie:
http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/4344,dok.html

 

Równe traktowanie jest podstawowym prawem każdego człowieka

Kierując się chęcią przybliżenia Państwu tej tematyki oraz potrzebą pokazania, że wszyscy – bez żadnych wyjątków – możemy ze sobą wspólnie żyć, pracować, darzyć się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, załączam materiał multimedialny Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, zawierający:

- rys historyczny równego traktowania,

- słowniczek podstawowych pojęć związanych z ta tematyką

- wykaz aktów prawnych, zawierający ich streszczenia,

- filmy przedstawiające przypadki nierównego traktowania oraz dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie religijne, orientację seksualną czy kolor skóry.

 

Każdy film po części prezentacyjnej, ma dwa różne zakończenia, a losy bohatera filmu zależą od tego kogo spotka i na jakie ludzkie postawy trafi w swoim otoczeniu. 

 

Filmy dotyczące równego traktowania człowieka: http://rownetraktowanie.gov.pl/media/video

 

W celu przybliżenia Państwu jak zachować się w kontaktach z osobami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności oraz w jaki sposób przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą (gdy tego potrzebują), rekomenduję Państwu Praktyczny Poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych (pierwszy załącznik do strony).

Poniżej zamieszczam również materiały dot. kierunków działania w Policji w zakresie Praw Człowieka.

Powrót na górę strony