Aktualności

Bezpieczna Droga do Szkoły 2022

Data publikacji 23.09.2022

21 września br. na terenie „Ogrodu Jordanowskiego” w Kozienicach po raz drugi odbyły się plenerowe działanie profilaktyczne pod nazwą „Bezpieczna Droga do Szkoły”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach wzięli udział uczniowie klas od 1 do 3 ze wszystkich kozienickich szkół podstawowych.

Od pierwszych dni września na terenie powiatu kozienickiego prowadzona jest policyjna akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły”, w ramach której funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Równorzędnie z działaniami kontrolno-prewencyjnymi funkcjonariusze z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, Dzielnicowi oraz Policjanci WRD  prowadzą działania profilaktyczne mające na celu zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego.

W tym roku już po raz drugi kozieniccy policjanci chcąc uatrakcyjnić tzw. lekcje wychowania komunikacyjnego, zorganizowali na terenie „Ogrodu Jordanowskiego” w Kozienicach plenerowe działanie profilaktyczne pod nazwą „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Inicjatywa ta powstała dzięki zaangażowaniu się wielu instytucji i służb, których priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego.

Punktualnie o godzinie 10.00 wydarzenie otworzyli  policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach oraz z przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz bezpieczeństwa  Gminy Kozienice.  Następnie uczniowie najmłodszych klas ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Kozienic rozeszli się do zajęć przygotowanych na poszczególnych stanowiskach profilaktycznych.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem symulatora jazdy na motorze.

Pracownicy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z  dzielnicowymi przeprowadzili grę - koło fortuny – która polegała na odgadywaniu zagadek dotyczących bezpiecznych zachowań dzieci.

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kozienicach przeprowadzili profilaktyczny konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczna Droga do Szkoły”.

Przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża oddział rejonowy w Kozienicach na swoim stanowisku prezentowali zasady postępowania przy ratowaniu osób i udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci pod okiem specjalistów przeprowadzali akcję reanimacyjną na fantomach.

W wydarzeniu tym nie mogło zabraknąć strażaków. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach przygotowali pokaz ratownictwa drogowego, podczas którego używając ciężkiego sprzętu, dokonali wyjęcia z pojazdu osoby poszkodowanej. Dzieci mogły również zapoznać się ze sprzętem gaśniczym oraz zwiedzić wóz strażacki.

Wspaniałą atrakcją była wystawa motocykli przygotowana przez Grupę Motocyklową „Husarr” z Kozienic. Milusińscy mogli wsiąść na pięknie błyszczące w słońcu motory i wykonać pamiątkowe zdjęcia. Oprócz tego na wspólnym stosiku z Wolontariatem Pracowniczym ENEA Wytwarzanie motocykliści prowadzili konkursy, obdarowując dzieci elementami odblaskowymi.

Policjantki z kozienickiej „drogówki” przeprowadziły plenerową grę edukacyjną promując zdrowy i bezpieczny styl życia, a także uświadamiały o zagrożeniach w kontaktach z osobami obcymi.

Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzowi obiektu Pani Urszuli Strzelczyk za udostępnienie „Ogrodu Jordanowskiego” na przeprowadzenie tej wspaniałej inicjatywy.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom, nauczycielom i dzieciom za przybycie na już drugie tego typu wydarzenie w Kozienicach i życzymy Wam Kochane dzieci, abyście przez cały rok szkolny były tak szczęśliwe i bezpieczne jak podczas naszego spotkania.Autor: podkom. Ilona Tarczyńska

Powrót na górę strony