Aktualności

Debata ewaluacyjna w Kozienicach

Data publikacji 24.11.2016

Wczoraj 22 listopada w sali koncertowo – kinowej Centrum Kulturalno – Artystycznego w Kozienicach w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu insp. Marka Świszcza odbyła się debata ewaluacyjna pod hasłem „Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Kozienice oraz powiatu kozienickiego”. Debata zorganizowana została przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Kozienicach.

Po przywitaniu  zaproszonych gości jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach młodszy inspektor Tomasz Cybulski, który w swojej wypowiedzi podkreślił,  że celem policjantów KPP w Kozienicach jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Kozienice oraz powiatu kozienickiego. Ponadto Komendant zwrócił także uwagę ze za ogólno pojęte bezpieczeństwo publiczne odpowiedzialni są wszyscy nie tylko policja, ale także samorządy, instytucje, służby oraz wszyscy obywatele. To co najbardziej niepokoi mieszkańców naszego powiatu to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, brawurowi kierujący oraz wypadki drogowe. Komendant w swojej wypowiedzi przedstawił realizację wniosków skierowanych przez społeczność powiatu podczas debaty powiatowej, która odbyła się 5 lutego 2016r., omówił stan bezpieczeństwa na terenie kozienic i powiatu kozienickiego, strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, oraz zmiany organizacyjne, które zostały wprowadzone od sierpnia 2016r celem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa obywateli. Wspomniał, że budowa nowego bloku elektrowni przełożyła się na większą ilość zdarzeń zarówno w ruchu drogowym czyli wypadków i kolizji ale również zdarzeń kryminalnych. W tym roku odnotowaliśmy14 wypadków śmiertelnych w tym 6 z udziałem pieszych. Jak podkreślił – każdy wypadek na drodze to o jeden wypadek za dużo. Często padają pytania czy nie jesteśmy zbyt restrykcyjni? Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z potężnym zagrożeniem, dlatego musimy działać – powiedział komendant.  

Od pięciu miesięcy w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach zmieniła się również struktura organizacyjna, zostały uzupełnione wakaty, oraz zostały wprowadzone zmiany kadrowe celem usprawnienia organizacyjnego służby. Komendant jak już w innych wypowiedziach poinformował, że szczególnym nadzorem obejmuje pracę funkcjonariuszy  służby prewencyjnej w szczególności – dzielnicowych  jako policjantów pierwszego kontaktu, ogniwa patrolowo interwencyjnego oraz ruchu drogowego. Zwiększona została ilość policjantów kierowanych bezpośrednio na ulice  i reaktywowana służba piesza. Większa liczba policjantów przykłada się w sposób bezpośredni na poprawę bezpieczeństwa i zarazem powoduje mniej pracy dla policjantów Wydziału Kryminalnego. W dalszym ciągu kładziemy nacisk na działania profilaktyczne ukierunkowane zarówno na najmłodszych ale również – aktywną współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Szczególną rolę odgrywa dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu, którego podstawowym zadaniem stało się docieranie do społeczeństwa min. sołtysów, rad osiedlowych, szkół i innych instytucji.

Następnie Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung omówił realizację wniosku skierowanego do Starostwa, który dotyczył stworzenia programu profilaktycznego, obejmującego wszystkie instytucje zajmujące się bezpieczeństwem, gdzie został przedstawiony Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, który uchwalono Uchwałą nr XX/133/2016 Rady Powiatu Kozienickiego w dniu 27 czerwca 2016r.  

Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, omówił realizację wniosku, który dotyczył monitoringu miejskiego, jak podkreślił co roku na ten cel przeznaczanych jest kilkadziesiąt tysięcy złotych z budżetu gminy. Kolejnym krokiem ma być wymiana światłowodów oraz zamontowanie nowych kamer.

Podczas debaty zostały przybliżone zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i „Moja Komenda”. Wszystkim zebranym zaprezentowano w  praktyczny sposób zgłaszanie zagrożeń za pomocą aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, jak również zachęcano do korzystania z tej mobilnej aplikacji w celu wspólnego zarządzania bezpieczeństwem. 

W trakcie debaty był również czas na dyskusję. Głos zabrał Wójt Gminy Magnuszew, sołtysi z gminy Kozienice, którzy podziękowali Komendantowi za dotychczasową współpracę. Pani sołtys wsi Łuczynów podziękowała za zwiększenie liczby patroli w tej miejscowości co było jednym z wniosków poprzedniej debaty. Pani Prezes Sądu Anna Miłosz  przedstawiła Panią Mediator, która podkreśliła jak ważne są mediacje w sprawach, gdzie dochodzi do sporów.

Podsumowania debaty ewaluacyjnej dokonał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu inspektor Marek Świszcz, który podkreślił modelową współpracę tj. koalicję  na rzecz bezpieczeństwa, która zawiązana została w Kozienicach. Zauważył zaangażowanie samorządów ale również instytucji  powołanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, które przynoszą wymierne efekty. Podkreślił również pozytywne głosy obywateli, które napłynęły z sali, wysoko ocenił stopień realizacji wniosków z poprzedniej debaty jak i wprowadzone dotychczasowe rozwiązania.  

W spotkaniu uczestniczył  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, Zastępca Burmistrza  Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska, Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach mł. insp. Tomasz Cybulski, Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach Anna Miłosz, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach mł. bryg. Paweł Potucha, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, Radni Rady Powiatu Kozienickiego, Radni Rady Miejskiej w Kozienicach, Wójtowie Gmin z Powiatu Kozienickiego, Przedstawiciele Komitetów Osiedlowych w Kozienicach, Sołtysi, Seniorzy oraz mieszkańcy powiatu kozienickiego.

 

Autor  mł. asp. Ilona Tarczyńska

Powrót na górę strony