Aktualności

DEBATA SPOŁECZNA Z MIESZKAŃCAMI POWIATU KOZIENICKIEGO

Data publikacji 29.10.2019

W czwartek 24 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Głowaczowie odbyła się debata społeczna, której głównym celem były rozmowy z mieszkańcami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się pod hasłem pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

24 października o godz. 14.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Głowaczowie odbyła się debata społeczna. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach insp. Tomasza Cybulskiego oraz Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga. Na sali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji podejmujących działania na rzecz bezpieczeństwa, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy powiatu. W organizację debaty włączyli się  jako gospodarze Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj, Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała, Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk. Na debacie obecni byli również:  Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki,  Zastępcą Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Anną Plesiewicz- Trzeciak oraz Komendant Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą podinsp. Rafał Tomczyk.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach insp. Tomasz Cybulski, który omówił strukturę naszej jednostki, przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kozienickiego z uwzględnieniem przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie oraz zapobiegania przemocy w rodzinie, jak również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, podkreślając rolę dzielnicowego w funkcjonowaniu Policji. Podczas debaty omówione zostało także narzędzie teleinformatyczne – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któremu każdy z nas może mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo. Przedstawiona została aplikacja mobilna ,,Moja Komenda”, dzięki której w szybki sposób możemy skontaktować się ze swoim dzielnicowym. Komendant przedstawił dzielnicowych, którzy na co dzień pełnia służbę w Komisariacie Policji w Grabowie nad Pilicą i obejmują swoim działaniem Gminę Grabów nad Pilicą, Głowaczów oraz Magnuszew.


Po wystąpieniu Komendanta głos zabrał Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, który złożył podziękowania na ręce Komendanta dla wszystkich funkcjonariuszy za ich profesjonalną służbę i zaangażowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu kozienickiego. Głos zabrali także Wójt Gminy Głowaczów, Magnuszew oraz Grabów nad Pilicą dziękując za dotychczasową służbę na rzecz bezpieczeństwa ich gmin, a także wyrazili gotowość wspierania działań Policji dla lokalnej społeczności.  
W kolejnej części debaty uczestnicy zadawali pytania oraz przedstawiali swoje spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Większość osób, która zabrała głos, oceniała bardzo pozytywnie pracę i działania kozienickich policjantów.
Przyjęto trzy wnioski do realizacji zgłoszone przez mieszkańców:
1) Modyfikacja oznakowania na skrzyżowaniu w miejscowości Ursynów z drogą powiatowa na bardziej czytelne.
2) Utworzenie przejścia dla pieszych w miejscowości Ursynów przy szkole.
3) Zwiększenie patroli i dokonywanie pomiarów prędkości w miejscowości Brzóza na 115 km.

Podsumowując debatę, Komendant podziękował wszystkim obecnym za udział w spotkaniu oraz za zabranie głosu w dyskusji. Podkreślił również, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i bardzo ważnym elementem w tej dziedzinie jest współpraca różnych instytucji z lokalnym społeczeństwem.


Autor: asp. Ilona Tarczyńska

Powrót na górę strony