Aktualności

Alkohol i narkotyki – podsumowanie

Data publikacji 11.06.2018

W 2017 roku na terenie garnizonu mazowieckiego Policji nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego byli sprawcami 194 wypadków drogowych. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił spadek nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, sprawców wypadków drogowych o ok. 3,5%. W wyniku wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników śmierć poniosło 42 osoby (w porównaniu z rokiem 2016 nastąpił spadek o ok. 8,7%), a obrażeń ciała doznało 216 osób (wzrost o ok. 3,8%). Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących stanowiły ok 8,5% wszystkich wypadków drogowych na terenie garnizonu.

Według Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, okolicznością sprzyjającą szczególnie wysokiemu ryzyku niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami w ruchu drogowym w Polsce, jest kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu i innych substancji odurzających. Dlatego też w dniu 09.06.2018r na terenie województwa mazowieckiego policjanci przeprowadzili wzmożone działania ukierunkowane na przeprowadzanie badań stanu trzeźwości jak największej liczby kierujących pojazdami, przede wszystkim z wykorzystaniem taktyki tzw. „szybkich testów”, a tym samym ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami „po alkoholu” lub w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.

Głównymi aspektami, którymi zajmowano się podczas działań było przeciwdziałanie kierowaniu pod działaniem alkoholu i kontrola stanu trzeźwości maksymalnej liczby kierujących.

W działaniach udział wzięło 494 policjantów, w tym 175 z innych służb niż ruch drogowy, którzy przeprowadzili 11150 badań stanu trzeźwości kierujących i ujawnili 42 kierujących prowadzących pojazd znajdując się pod działaniem alkoholu, zatrzymali 15 uprawnień do kierowania. Ponadto policjanci przeprowadzili 52 badania na zawartość w organizmie substancji działających podobnie do alkoholu, w wyniku, których nie ujawniono żadnego kierującego pod wpływem narkotyków. Kozieniccy funkcjonariusze również włączyli się w te działania.  

 

Powrót na górę strony