Aktualności

„Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga!” debata młodzieżowa w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach

Data publikacji 26.02.2018

22.02.2018 w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach odbyła się powiatowa debata młodzieżowa pn. „Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga”. Celem spotkania było zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów o zagrożeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, jak również kształtowanie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas z Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach oraz przedstawiciele klas gimnazjalnych z terenu gminy Kozienice, których było około 200 osób.


W debacie wzięli również udział: Dyrektor Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Krzysztof Szewczyk
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach na czele z Dyrektorem Ryszardem Zającem
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach podinsp. Adam Kultys
Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach . asp. Ilona Tarczyńska
Dzielnicowi z KPP w Kozienicach asp. Rafał Mąkosa oraz . asp. Sylwester Bieniek, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach asp. Dariusz Dróżdż, st. sierż. Anna Kęska.
Kurator Sądowy Sądu Rejonowego w Kozienicach – Robert Ozga
Przedstawiciele z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kozienicach – Grażyna Kalbarczyk, Patrycja Kuśmierczyk
Kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach Krzysztof Karczmarski


Pierwszym prelegentem była . asp. Ilona Tarczyńska oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, która zaprezentowała ubiegłoroczne wyniki ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży na terenie gminy Kozienice na temat narkotyków i dopalaczy. Omówiła zagrożenia i skutki zażywania środków odurzających oraz odpowiedzialność karną małoletnich za czyny karalne związane z narkotykami. Przedstawiła procedurę postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia w szkole narkotyków bądź osoby, która takie środki zażyła. Asp. Dariusz Dróżdż z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kozienicach omówił bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym i niebezpieczeństwa, jakie związane są z prowadzeniem pojazdów po zażyciu środków odurzających. Przypominał również o bezpieczeństwie pieszych i noszeniu elementów odblaskowych. Każdy uczeń na zakończenie debaty otrzymał opaskę odblaskową „TO MNIE NIE KRĘCI” – w ramach akcji „Narkotyki dopalacze ? Nie tędy droga!” ufundowaną przez OPU w Kozienicach.


Kolejnym prelegentem był Kurator Sądu Rejonowego w Kozienicach Robert Ozga, który przedstawił tematykę związana z odpowiedzialnością karna nieletnich, postępowaniem w sprawach o czyny karalne, konsekwencjach prawnych, jakie grożą nieletnim za posiadanie, przyjmowanie bądź rozprowadzanie narkotyków oraz środkach wychowawczych, jakie są stosowane wobec takich osób.


Następna prezentacja została zaprezentowana przez pracowników z Powiatowej Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej w Kozienicach. Panie zaprezentowały rolę sanepidu w walce z narkotykami i dopalaczami na terenie powiatu kozienickiego. Skalę zatruć środkami psychoaktywnymi w 2017 r. Przybliżyły także zebranym czym są dopalacze i narkotyki oraz jaki jest ich skład i pochodzenie.


Ostatnim prelegentem na debacie był kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach Krzysztof Karczmarski, który skupił się na problemach osób uzależnionych, mówił, jakie są podstawowe sygnały ostrzegawcze, czyli jak można rozpoznać takie osoby i jak im pomóc.


Po każdym wystąpieniu przedstawiciela z instytucji uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Najwięcej było skierowanych do Policji.
Na zakończenie debaty uczniowie wypełnili ankietę ewaluacyjną, która została przygotowana przez ZS nr 1 w Kozienicach.

Autor:mł. asp. Ilona Tarczyńska
 

Powrót na górę strony