Dzielnicowi Miasta Gostynin

Rejon dzielnicy nr III

Data publikacji 24.11.2016

Rejon dzielnicy nr III obsługuje:

asp.szt. Grzegorz Stanisławski
tel: 47 70 532 90,
kom. 506-903-641

email: dzielnicowy.gostynin3@ra.policja.gov.pl
 

 


Dzielnica nr III obejmuje ulice w Gostyninie: Spacerowa, Sportowa, Słoneczna, Mickiewicza, Mazowiecka, Spokojna, Krótka, Gliniana, Bema, Al. ks.J.Popiełuszki, Wiosenna, Bierzewicka, Jana Pawła II, Płocka, Brzozowa, Łąkowa, Bagnista, Przemysłowa, Ziejkowa, Krasickiego, Zielona.

Plan priorytetowy dzielnicowego rejonu III miasto Gostynin asp.szt. Grzegorza Stanisławskiego

W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku zakładanym celem do osiągniecia jest ograniczenie  a nawet całkowite wyeliminowanie  popełnianych wykroczeń związanych z Gromadzeniem się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją  i zakłócaniem porządku publicznego. Do przedmiotowych zdarzeń dochodzi w rejonie Budynku kościoła parafii pod wezwaniem św. Marcina   przy ul. Jana Pawła II 15 w Gostyninie.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające porządek publiczny, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym         

 

Uwaga!!!

Podany numer komórkowy do dzielnicowego jest aktywny są w momencie pełnienia przez niego służby. W chwili zakończenia pracy dzielnicowego wszystkie połączenia wykonane na telefony komórkowe policjantów będą przekierowane na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie celem sprawnego i szybkiego przyjmowania zgłoszeń. Gdy sytuacja wymaga pilnej interwencji funkcjonariuszy Policji prosimy dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112.

 

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 oraz 47 70 532 22.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Powrót na górę strony