Dzielnicowi Gminy Gostynin

Rejon dzielnicy nr V

Data publikacji 24.11.2016

Rejon dzielnicy nr V obsługuje:

asp. szt. Tomasz Dobrzyński
tel: 47 70 532 89,
kom. 519-035-325

email: dzielnicowy.gostynin5@ra.policja.gov.pl

 

 

Dzielnica nr V obejmuje miejscowości: Aleksandrynów, Antoninów, Białe, Gorzewo ul. Kruk, Klusek, Lucień, Helenów Lucieński, Budy Lucieńskie, Bierzewice, Kazimierzów, Miałkówek, Janów, Zuzinów, Huta Nowa, Marianka, Górki Pierwsze, Rogożewek, Stefanów, Krzywie, Nagodów, Rumunki, Emilianów, Choinek, Podgórze, Legarda, Gaśno, Zwoleń, Jaworek, Mysłownia, Bielawy, Bolesławów.

Plan priorytetowy dzielnicowego rejonu V gminy Gostynin asp. szt. Tomasza Dobrzyńskiego

 

W okresie od 01 lipca  2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zakładanym celem  do osiągniecia jest ograniczenie  a nawet całkowite wyeliminowanie  zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Do przedmiotowych zdarzeń dochodzi        w rejonie  sklepu spożywczego w miejscowości Miałkówek 17 gmina Gostynin.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.  

 

 

Uwaga!!!

Podany numer komórkowy do dzielnicowego jest aktywny są w momencie pełnienia przez niego służby. W chwili zakończenia pracy dzielnicowego wszystkie połączenia wykonane na telefony komórkowe policjantów będą przekierowane na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie celem sprawnego i szybkiego przyjmowania zgłoszeń. Gdy sytuacja wymaga pilnej interwencji funkcjonariuszy Policji prosimy dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112.

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 oraz 47 70 532 22.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Powrót na górę strony