Dzielnicowy miasta i gminy Sanniki

Dzielnicowy Miasta i Gminy Sanniki

Data publikacji 24.11.2016

Posterunek Policji w Sannikach - Dzielnicowy na terenie miasta Sanniki i gminy Sanniki:

asp. szt. Tomasz Lisiecki
tel.: 47 70 532 78
kom. 506 903 554

email: dzielnicowy.sanniki@ra.policja.gov.pl

Dyżur przyjęć interesantów w każdy poniedziałek miesiąca
w godz. 11.00 - 13.00

 

Posterunek Policji w Sannikach nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie pod nr tel. 47 70 532 22 lub 797 017 451.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:

Sanniki, Mocarzewo, Wólka Wysoka, Wólka Niska, Sielce, Brzeziny, Brzezia, Lasek, Szkarada, Osmolin, Osmólsk, Czyżew, Barcik Stary, Barcik Nowy, Aleksandrów, Krubin, Staropól, Lubików, Działy, Lwówek.

Plan priorytetowy dzielnicowego PP w Sannikach  asp. szt. Tomasza Lisieckiego:

 

W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku zakładanym celem do osiągniecia jest ograniczenie  a nawet całkowite wyeliminowanie wykroczeń popełniach w ruchu drogowym oraz innych wykroczeń uciązliwych dla mieszkańców w rejonie ulicy Łowickiejoraz skrzyzowania ulicy Warszawskiej z ulicą Łowicką w Sannikach.

W związku z powyższym dzielnicowy asp.szt. Tomasz Lisiecki zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Uwaga!!!

Podany numer komórkowy do dzielnicowego jest aktywny są w momencie pełnienia przez niego służby. W chwili zakończenia pracy dzielnicowego wszystkie połączenia wykonane na telefony komórkowe policjantów będą przekierowane na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie celem sprawnego i szybkiego przyjmowania zgłoszeń. Gdy sytuacja wymaga pilnej interwencji funkcjonariuszy Policji prosimy dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112.

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 oraz 47 7053 222.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Powrót na górę strony