Zaświadczenia

Wniosek o kontrole autobusu

Data publikacji 18.07.2018

W trosce o bezpieczeństwo osób wybierających się na wypoczynek autobusami apelujemy do organizatorów wyjazdów, aby zobowiązali przedsiębiorców wykonujących przewóz do wykonywania cząstkowego badania technicznego sprawności układu hamulcowego oraz układu kierowniczego autobusu. Tylko stacja diagnostyczna dysponuje odpowiednimi urządzeniami do kompleksowych i dokładnych badań stanu technicznego pojazdów. Badanie takie winno być wykonane w okresie maksymalnie na 24 godziny przed planowanym wyjazdem. Potwierdzenie przeprowadzonego badania kierowca winien posiadać podczas wykonywania przewozu oraz kontroli autobusu. Posiadanie potwierdzenia przeprowadzenia badań cząstkowych pozwoli skrócić czas kontroli dokonywanej przez Policję do niezbędnego minimum.

Zaleca się, aby zgłoszenie kontroli autobusu dokonać, co najmniej na 5 dni przed planowanym wyjazdem.

Zgłoszenie winno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej,

  • dane organizatora i przewoźnika,

  • numer telefonu kontaktowego,

  • datę wyjazdu,

  • miejsce i godzinę wyjazdu,

  • numer rejestracyjny autokaru.

Zgłoszony do kontroli autobus winien zostać podstawiony w wyznaczonym miejscu minimum 40 minut przed planowanym wyjazdem, za względu na czas niezbędny na wykonanie czynności kontrolnych.

Kontrole autobusów odbywać się będą w wyznaczonych punktach - po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem wyjazdu, a w innym miejscu wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i po uzgodnieniu z właściwą jednostką Policji.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony