Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

Data publikacji 24.11.2016

 

p.o. Oficer Prasowy

mł. asp. Paweł Klimek

tel. 47 70 532 15
kom. 603 397 352

 

 

Do zadań Stanowiska do spraw Prasowo - Informacyjnych należy w szczególności:

  1. wykonywanie działalności prasowo - informacyjnej;

  2. wspieranie procesu komunikacji wewnętrznej;

  3. współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

  4. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;

  5. tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;

  6. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby KWPi innych jednostek organizacyjnych Policji;

  7. współpraca z komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach prasowo- informacyjnych i prewencji.

 

Powrót na górę strony