Aktualności

Odprawa roczna gostynińskich policjantów

Data publikacji 21.02.2024

We wtorek (20 lutego br.) w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie odbyła się roczna odprawa służbowa. Na spotkaniu podsumowano i omówiono wyniki jednostki za rok ubiegły i przedstawiono zadania priorytetowe do realizacji na rok 2024. Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski złożył podziękowania na ręce kierownictwa komendy za zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków przez wszystkich policjantów i pracowników Policji.

We wtorek o godz. 10.00, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie odbyła się roczna odprawa służbowa, na której podsumowano pracę gostynińskiej Policji za ubiegły rok. Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie - insp. Zbigniew Włodkowski. Komendant przywitał gości i przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu gostynińskiego. Komendant podsumował wyniki pracy funkcjonariuszy KPP w Gostyninie w odniesieniu do garnizonu mazowieckiego a następnie przy użyciu prezentacji multimedialnej omówił wyniki osiągnięte w pionie kryminalnym i logistycznym.

Pion prewencji zaprezentował mł. insp. Robert Koper –  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie. Komendant omówił wyniki osiągnięte przez policjantów Ogniwa Patrolowego, policjantów dzielnicowych oraz funkcjonariuszy z podległych Posterunków Policji. Omówił profilaktykę prowadzoną systematycznie na terenie powiatu gostynińskiego z wyraźnym naciskiem na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Odniósł się również do bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu gostynińskiego.

W odprawie uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego tj. Wicestarosta Gostyniński Maria Bożena Wróblewska, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Witold Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak, Wójt Gminy Szczawin Kościelny Barbara Stępniak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki Gabriel Paweł Wieczorek. Zebrani goście podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy oraz życzyli, aby takie same wyniki były również w bieżącym roku.

Na zakończenie odprawy insp. Zbigniew Włodkowski podziękował policjantom i pracownikom gostynińskiej komendy za wysiłek i trud wkładany w codzienną służbę, życząc wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy. Podziękowania za dobrą współpracę skierował również w stronę samorządowców i służb współpracujących z gostynińską Policją.

 

Autor: asp. szt. Marcin Cichoński

Powrót na górę strony