KPP w Grójcu

Data publikacji 24.07.2020

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału - podinsp. Tomasz Witkowski

Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Michał Jędrzewski 

Referat Dochodzeniowo-Śledczy - st. asp. Paweł Wielgos

Referat Operacyjno-Rozpoznawczy - asp. szt. Paweł Madej 

 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Naczelnik Wydziału - podinsp. Katarzyna Durman 

 

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału - kom. Piotr Strulak

Zastępca Naczelnika Wydziału - podkom. Dariusz Kozdruj 

Rewir Dzielnicowych Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. Marek Smalisz

Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne Kierownik - asp. Robert Fornalczyk 

Zespół do spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych

Zespół Dyżurnych KPP Grójec

Zespół do spraw Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego

Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału - kom. Michał Prokopczyk

Zastępca Naczelnika Wydziału - asp. szt. Bartosz Janusz

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

mł. asp. Agata Sławińska 

 

Jednoosobowe stanowisko ds. skarg i wniosków

nadkom. Agnieszka Wójcik

 

Jednostki w terenie podległe KPP w Grójcu

 

Komisariat Policji w Warce

ul. Polna 4a,

05 - 660 Warka

tel. 47 702 65 00

Komendant Komisariatu Policji w Warce - podinsp. Jarosław Janczewski 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Warce - podkom. Paweł Słonecki

 

Posterunek Policji w Błędowie

ul. Nowy Rynek 13,

05 - 620 Błędów

tel. 47 702 63 50

Kierownik PP w Błędowie - asp. sztab. Michał Kowalczyk

 

Posterunek Policji w Chynowie

ul. Główna 67,

05 - 650 Chynów

tel. 47 702 63 81

Kierownik PP – st. asp. Magdalena Ejmocka

 

Posterunek Policji w Mogielnicy

ul. Mostowa 27,

05 - 640 Mogielnica

tel. 47 702 63 10

Kierownik PP w Mogielnicy – asp. sztab. Paweł Bedyński

 

Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Pilicą 

ul. Warszawska 16,

26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą

tel. 47 702 63 40

Kierownik PP w Nowym Mieście - mł. asp. Krzysztof Lechowski 

 

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Belsku Dużym, ul. J. Kozietulskiego 4, 05 - 622 Belsk Duży

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Goszczyn, ul. Warszawska 45, 05 - 610 Goszczyn

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Jasieńcu, ul. Warecka 42,05 - 604 Jasieniec                

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Pniewach, Pniewy 2, 05 - 652 Pniewy

                     

Pracownicy Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu.

 

Zespół Kadr i Szkolenia.  

Zespół Prezydialny.

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zespół Statystyki Przestępczości.

Zespół Wspomagający KP w Warce – sekretariat.

Zespół Wspomagający KPP w Grójcu.

 

Powrót na górę strony