Kierownictwo

Data publikacji 25.07.2022

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GRÓJCU

MŁ. INSP.  wOJCIECH BEDNARSKI

Służbę w Policji pełni od 1999 roku.

Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W 2009 r. ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Dochodzeniowo - Śledczego Komisariatu Policji III w Radomiu
 • p.o. Naczelnika Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji III w Radomiu
 • Kierownik Sekcji Dochodzeniowo - Śledczej Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
 • Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
 • od 1 października 2019 r. Komendant Powiatowy Policji w Grójcu

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant";
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant";
 • Brązowa odznaka „Za zasługi dla więziennictwa”.

 

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GRÓJCU

MŁ. INSP.  mICHAŁ SKWARCZYŃSKI 

Służbę w Policji pełni od 1998 roku.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie kryminalnym i prewencyjnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku
 • od 26 października 2016 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony