Aktualności

Dołącz do nas, czyli dzień otwarty w grójeckiej komendzie Policji

Data publikacji 12.04.2024

Pokaz sprzętu policyjnego prewencji, ruchu drogowego czy technika kryminalistyki, pokaz tresury psa służbowego - to atrakcje Dnia Otwartego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Uczniowie mogli przymierzyć sprzęt wykorzystywany podczas interwencji, zobaczyć strzelnicę i jak zabezpieczamy ślady na miejscu zdarzenia oraz porozmawiać z policjantami na temat ich zadań w służbie. Młodzież mogła dowidzieć się jak wygląda rekrutacja do Policji.

We wtorek (09.04) drzwi grójeckiej komendy otworzyły się dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Technikum Zawodowego ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Dzień Otwarty rozpoczął się od portierni grójeckiej komendy, gdzie uczniowie poznali strukturę organizacyjną policji oraz zadanie jakie realizuje służba dyżurna. Następnie młodzież zobaczyła jak wyglądają pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po przejściu do sali konferencyjnej policjanci omówili zasady procesu rekrutacji do służby. 

Odwiedzająca grójecką Policję młodzież miała możliwość porozmawiania z funkcjonariuszami prewencji i ruchu drogowego na temat służby. Swoje wyposażenie pokazał technik kryminalistyki, który omówi czym zajmuje się w codziennej służbie oraz opowiedział o rodzajach śladów, metodach ich ujawniania i zabezpieczania. Mundurowi zaprezentowali także pojazdy służbowe, którymi każdego dnia wyjeżdżają na nasze drogi, aby dbać o bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Kolejnym punktem było zobaczenie strzelnicy, która znajduje się w budynku komendy Policji. Instruktor strzelań policyjnych odwiedzającym omówił zasady treningu i korzystania ze strzelnicy oraz zaprezentował sprzęt, który wykorzystywany jest w służbie, w tym również sprzęt chroniący policjantów w trakcie zabezpieczania różnego rodzaju imprez, gdzie może zaistnieć konieczność zastosowania przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego.

Kolejną atrakcją dla młodzieży była rozmowa z przewodnikiem policyjnego psa oraz prezentacja umiejętności jego podopiecznego Rewersa. Przewodnik opowiedział, na czym polega jego służba i współpraca z policyjnym czworonogiem, a następnie zademonstrował tresurę psa oraz jego umiejętności.

Wszyscy policjanci, którzy uczestniczyli w Dniu Otwartym zachęcali młodzież do rozważenia rozpoczęcia kariery zawodowej w policyjnym mundurze.

Zaineresowanym przypominamy:

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Informacje na temat procedury doboru do służby w Policji znajdziesz tu Zostań Policjantem na Mazowszu lub Służba w Policji

nadkom. Agnieszka Wójcik 

 • Dołącz do nas, czyli dzień otwarty w grójeckiej komendzie Policji
 • Dołącz do nas, czyli dzień otwarty w grójeckiej komendzie Policji
 • Dołącz do nas, czyli dzień otwarty w grójeckiej komendzie Policji
 • Dołącz do nas, czyli dzień otwarty w grójeckiej komendzie Policji
 • Dołącz do nas, czyli dzień otwarty w grójeckiej komendzie Policji
 • Dołącz do nas, czyli dzień otwarty w grójeckiej komendzie Policji
 • Dołącz do nas, czyli dzień otwarty w grójeckiej komendzie Policji
 • Dołącz do nas, czyli dzień otwarty w grójeckiej komendzie Policji
 • Dołącz do nas, czyli dzień otwarty w grójeckiej komendzie Policji
Powrót na górę strony