Aktualności

PODZIĘKOWANIE DLA GRÓJECKIEJ DZIELNICOWEJ

Data publikacji 31.05.2023

„W związku z bardzo trudną sytuacją w moim domu, tj. alkohol, agresja, niebieska karta, otrzymałam ogromną pomoc i wsparcie Pani dzielnicowej sierż. szt. Kariny Jarzębskiej, która przyczyniła się do poprawy poczucia bezpieczeństwa w moim domu i w dalszym ciągu to robi”. Takimi słowami rozpoczyna się list pochwalny od jednej z mieszkanek pow. grójeckiego, wpłynął do szefa grójeckich policjantów.

Sierż. szt. Karina Jarzębska od 10 lat służy w grójeckiej Policji, gdzie od 5 lat pełni funkcję dzielnicowego na terenie miasta i gminy Grójec. Podczas codziennej służby dba o bezpieczeństwo osób mieszkających na podległym terenie, prowadzi działania profilaktyczne, ściga sprawców wykroczeń, a także przestępstw, ale przede wszystkim służy pomocą w rozwiązywaniu problemów, które mogą dotknąć każdego z nas. Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw i organizowanie doradztwa dla dotkniętych przemocą osób oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to tylko niektóre zadania, jakie realizuje dzielnicowy.

We wtorek (30.05) do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu wpłynął list pochwalny od jednej z mieszkanek pow. grójeckiego, która wyraziła  wdzięczność za pomoc, jaką otrzymała od Policji, a szczególnie od dzielnicowej sierż. szt. Kariny Jarzębskiej.
Jak zaznaczyła w nim kobieta, dzielnicowa wykazała się pełnym profesjonalizmem, a jej zaangażowanie w sytuację rodzinną, przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przez domowników, którzy są ofiarami przemocy domowej.


„Panie Komendancie, gratuluję tak wzorowego pracownika i bardzo proszę o udzielenie pochwały Pani sierż. szt. Karinie Jastrzębskiej”.


Każde słowa uznania i sympatii ze strony obywateli są dla policjantów bezcenne, bez względu na to, w jakim wydziale pełnią oni służbę. Świadczą one nie tylko o ich zaangażowaniu w ludzkie problemy, ale i o profesjonalizmie.

nadkom. Agnieszka Wójcik

Powrót na górę strony