Aktualności

DZIEŃ OTWARTY W KOMENDZIE

Data publikacji 24.05.2023

We wtorek, 23 maja br. policjanci w ramach promocji zawodu, przeprowadzili „otwarty dzień” w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu. Mundurowi gościli uczniów dwóch miejscowych szkół średnich - Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu. Łącznie jednostkę odwiedziło tego dnia kilkudziesięciu uczniów.

Uczniowie zwiedzając grójecką komendę „od środka” zapoznali się z codzienną pracą policjantów. Obejrzeli między innymi stanowisko dyżurnego jednostki oraz pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W strzelnicy funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt wykorzystywany przez policjantów w czasie służby, w tym broń palną i sprzęt chroniący policjantów w trakcie zabezpieczania różnego rodzaju imprez, gdzie może zaistnieć konieczność zastosowania przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego. Wyposażenie pokazał także technik kryminalistyki, który omówił czym zajmuje się w codziennej służbie oraz przedstawił słuchaczom rodzaje śladów zbieranych na miejscach zdarzeń kryminalnych. Na dziedzińcu jednostki młodzież miała możliwość obejrzenia policyjnego radiowozu, motocykli oraz quada.

Z uczniami spotkał się także przewodnik psów służbowych omajawiąc jak wygląda jego służba oraz praca ze zwierzętami. Policjanci omówili główne zadania, jakie wykonują funkcjonariusze różnych komórek, zarówno służb prewencyjnych, kryminalnych, wspomagających, jak i tych zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. Mundurowi zachęcali także zebranych do rozważenia rozpoczęcia kariery zawodowej w policyjnym mundurze po ukończeniu szkoły średniej.

O szczegółach dotyczących procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji opowiedziała uczniom policjantka zajmująca się profilaktyką, która przekazała niezbędne informacje związane z aktualnie prowadzonym naborem do Policji. Ponadto poinformowano przybyłych uczniów o możliwości rozpoczęcia 4-letnich studiów oficerskich I stopnia na kierunku Nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz o trwającym naborze do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej grójeckiej Policji pod linkiem, a także w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający w pełni z praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie – nie jest wymagana matura;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

nadkom. Agnieszka Wójcik 

  • DZIEŃ OTWARTY W KOMENDZIE

Film DZIEŃ OTWARTY W KOMENDZIE

Powrót na górę strony