Aktualności

Oferta pracy

Data publikacji 19.01.2023

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRÓJCU

poszukuje kandydatów na stanowisko

Inspektor

Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Grójcu

umowa o pracę na czas określony

 

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Miejsce wykonywania pracy: KPP Grójec, ul. Brzozowa 108

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie obsługi urlopowej policjantów i pracowników Policji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami w celu realizcji polityki szkoleniowej,
 • informowanie kandydatów do służby o kryteriach przyjęcia, przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów kandydatów w celu realizacji zadań związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym do służby,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników i policjantów,
 • obsługa systemów kadrowych,
 • prowadzenie i nadzorowanie polityki związanej ze stażami i praktykami,
 • sporządzanie wniosków o medale i odznaczenia,
 • sporządzanie listy obecności i nanoszenie absencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie,
 • staż pracy w prowadzeniu spraw osobowych,
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
 • umiejętności: komunikatywność, analityczne myślenie, praca w zespole, skrupulatność, dokładność, samodzielność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych – RODO,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy.

Oświadczenie m u s i być podpisane w własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Termin składania ofert:  23 stycznia 2023 r.

 

Dodatkowe in formacje można uzyskać pod nr tel.: Agata Korczak 47 70-26-256

 

Powrót na górę strony