Aktualności

ZIMOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Data publikacji 13.12.2022

Dbanie o czystość i porządek wokół posesji, ale także usuwanie zalegającego na chodniku śniegu i lodu, czy zwisających z dachu sopli to obowiązki, o których szczególnie zimą powinni pamiętać nie tylko właściciele nieruchomości, ale i współwłaściciele oraz zarządcy. Niedopełnienie ich może skutkować nałożeniem mandatu karnego, a nawet skierowaniem sprawy do sądu.

Obowiązek utrzymywania czystości i porządku spoczywający na właścicielach, współwłaścicielach, użytkownikach bądź zarządcach nieruchomości dotyczy wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. W szczególności dotyczy to chodników, których stan w okresie zimowym bywa prawdziwą zmorą dla przechodniów.

Należy pamiętać, że chodnik ma być bezpieczny i nie ma prawa na nim zalegać śnieg, czy lód. Właściciel powinien go uprzątnąć, a w celu zapobieżenia tzw. "ślizgawce" najlepiej posypać piaskiem.

Zimowe obowiązki właścicieli dotyczą także usunięcia zwisających i niebezpiecznych dla przechodniów sopli z dachu.

Za niedopełnienie obowiązków spoczywających na właścicielach, współwłaścicielach, użytkownikach bądź zarządcach nieruchomości mogą być oni ukarani mandatem karnym, a nawet trafić do sądu. Co ważniejsze osoba, która uległa wypadkowi z powodu tego typu zaniedbań ma prawo dochodzenia przed sądem cywilnym odszkodowania od zobowiązanego do utrzymania czystości i porządku wokół budynku.

nadkom. Agnieszka Wójcik

Powrót na górę strony