Aktualności

Wspólne patrole Straży Leśnej i Policji

Data publikacji 19.05.2022

Policjanci z Nowego Miasta nad Pilicą oraz funkcjonariusze Straży Leśnej Nadleśnictwa Grójec organizują łączone patrole. Wspólne działania mają między innymi zapobiec nielegalnej wycince i kradzieżom drzewa z lasu oraz pożarom. Do swojej dyspozycji funkcjonariusze mają specjalne urządzenia, takie jak: fotopułapki czy noktowizory.

Wspólne patrole strażników leśnych i nowomiejskich policjantów odbywają się na terenach leśnych na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą z wykorzystaniem samochodów zarówno Straży Leśnej jak i Policji. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne, czy pożary.

Policjanci wspólnie z pracownikami Straży Leśnej pilnują i dbają o to, by las nie był niszczony, a w przypadku zagrożenia działają chroniąc jego zasoby. Wszystkie podejmowane czynności są niezbędne, aby zachować walory tego specyficznego miejsca. Strażnicy mają dziś duże możliwości kontrolowania, wykrywania i ścigania wszelkich przejawów wandalizmu, kradzieży i kłusownictwa. Mają także obowiązek egzekwowania od korzystających z lasu przestrzegania przepisów prawnych, których celem jest ochrona lasu przed szkodnictwem.

We wszystkich tych czynnościach strażnikom pomagają policjanci. W czasie wspólnych służb mundurowi zwracają szczególną uwagę na osoby, które nagminnie naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, czy też zatrzymują się na drogach publicznych i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tereny patrolowanych lasów objęte są coraz częściej monitoringiem wizyjnym, z którego materiał filmowy może stanowić dowód w prowadzonych postępowaniach.

nadkom. Agnieszka Wójcik

Powrót na górę strony