Aktualności

Działania grupy SPEED na terenie miasta i powiatu grójeckiego

Data publikacji 31.01.2022

Policyjna grupa SPEED zajmuje się głównie ujawnianiem wykroczeń, które najbardziej wpływają na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do tej grupy należy zaliczyć nadmierną prędkość, przekraczanie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, a także nieprawidłowe zachowania w rejonach przejść dla pieszych.

Prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków na drodze prędkość niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do zdarzenia drogowego, ale w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.

W dniach 24 - 30 stycznia 2022 roku grójeccy policjanci wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED ujawnili 86 wykroczeń na drogach naszego powiatu. 75 z nich dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Stróże prawa nałożyli mandaty karne zgodnie z nowymi przepisami oraz sporządzili wnioski o ukaranie do sądu. Zatrzymali jedno prawo jazdy nietrzeźwemu kierowcy.

nadkom. Agnieszka Wójcik

Powrót na górę strony