Aktualności

Działania grupy SPEED na terenie miasta i powiatu grójeckiego

Data publikacji 02.08.2021

Policyjna grupa SPEED zajmuje się głównie ujawnianiem wykroczeń, które najbardziej wpływają na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do tej grupy należy zaliczyć nadmierną prędkość, przekraczanie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, a także nieprawidłowe zachowania w rejonach przejść dla pieszych.

Prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków na drodze prędkość niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do zdarzenia drogowego, ale w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.

W dniach 26 lipca - 1 sierpnia 2021 roku grójeccy policjanci wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED ujawnili 80 wykroczeń na drogach naszego powiatu. 78 z nich dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości, w tym 3 to przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. Stróże prawa nałożyli mandaty karne oraz sporządzili wnioski o ukaranie do sądu. Zatrzymali także prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym.

nadkom. Agnieszka Wójcik

Powrót na górę strony