Aktualności

Oferta pracy

Data publikacji 29.07.2021

Komendant Powiatowy Policji w Grójcu poszukuje kandydatów na stanowisko Starszy Technik w Zespole Prezydialnym. Dokumenty należy składać do dnia 13 sierpnia 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu ul. Brzozowa 108.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRÓJCU

poszukuje kandydatów na stanowisko

STARSZY TECHNIK

w Zespole Prezydialnym

 

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

 

Wymiar etatu: 100% (8 godzin dziennie)

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Wynagrodzenie: 2.800,- brutto (plus wysługa lat)

Miejsce wykonywania pracy: KPP Grójec, ul. Brzozowa 108

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Obsługa sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu.

2. Organizacja pracy kancelaryjnej Zespołu Prezydialnego KPP w Grójcu

3. Przyjmowanie korespondencji i doręczanie korespondencji do odpowiednich instytucji.

4. Prowadzenie dzienników korespondencyjnych, dzienników podawczych, rejestrów aktów prawnych.

5. Obsługa systemu informatycznego Poczta Specjalna, Elektroniczny Nadawca, Poczta Resortowa.

6. Prowadzenie placówki Poczty Specjalnej.

7. Przyjmowanie i wydawanie pakietów z dowodami osobistymi dla odpowiednich urzędów.

8. Przygotowanie dokumentacji archiwalnej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- znajomość ustawy o Policji,

- wykształcenie minimum średnie,

- doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok w pracy biurowej,

- sprawna obsługa komputera,

- skrupulatność,

- otwartość,

- komunikatywność,

-dokładność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych – RODO (druk dostępny na stronie biuletynu informacji publicznej KPP w Grójcu w zakładce praca służba cywilna – wymagane oświadczenia),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie świadectw pracy.

 

Oświadczenie m u s i być podpisane w własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Dodatkowe in formacje można uzyskać pod nr tel.: (047) 70-26-242, (047) 70-26-256.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 13.08.2021 r.

Powrót na górę strony