Aktualności

Pamiętaj o korytarzu życia

Data publikacji 20.07.2021

Korytarz życia to takie zachowanie kierujących na drodze, które poprzez przesunięcie pojazdów stojących w korku w kierunku najbliższych krawędzi jezdni, tworzy kolejny, dodatkowy pusty pas ruchu, którym mogą przejechać ratownicy. To bardzo ważne, żeby służby ratownicze mogły jak najszybciej znaleźć się na miejscu zdarzenia, bo w przypadku osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych cenna jest każda sekunda.

W 2019 roku wprowadzono nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, która nakłada na kierujących obowiązek utworzenia tak zwanego „korytarza życia”. Ułatwienie przejazdu pojazdowi służb ratowniczych czyli pojazdowi uprzywilejowanemu poprzez jak najszybsze usunięcie się z drogi, zwiększa szansę poszkodowanych na przeżycie. Zasada jest bardzo prosta. Pojazdy stojące na lewym pasie zjeżdżają maksymalnie do lewej krawędzi jezdni, natomiast te na prawym pasie do prawej krawędzi. Gdy pasów jest więcej, pojazdy po lewej zjeżdżają na lewo, natomiast kierujący na wszystkich pozostałych pasach zjeżdżają na prawą stronę.

Należy pamiętać, że korytarz życia tworzymy już wtedy, gdy jeszcze nie ma służb ratowniczych. Dzięki temu, że jest utworzony, służby ratunkowe mogą natychmiast, bez straty cennych sekund na czekanie, dojechać do miejsca zdarzenia. Jeśli zrobimy to zbyt późno, ratownicy tracą czas na czekanie, aż kierowcy zjadą z drogi. Pamiętajmy także, aby nie wracać na poprzednie miejsce, gdy służby ratunkowe już przejadą, a to niestety się zdarza.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest przestrzeganie przepisów w tym zakresie i wie jak to zrobić, jednak wśród nich są też osoby, które próbują wykorzystać taką okazję, aby zawrócić i ominąć w ten sposób korek. Jest to bardzo niebezpieczne zachowanie, gdyż może doprowadzić do kolejnego zdarzenia drogowego, a poza tym w ten sposób możemy zablokować drogę kolejnym pojazdom służb ratowniczych. Policjanci będą bardzo surowi dla osób postępujących w ten sposób. Kierujący z takie wykroczenie może otrzymać mandat w wysokości 500 i 6 punktów karnych, natomiast policjant  może odstąpić od ukaranie mandatem i skierować wobec takiej osoby wniosek o ukaranie do sądu. W takiej sytuacji, ze względu na spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjant może też podjąć decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Pamiętajmy o tej zasadzie zwłaszcza teraz, w sezonie wakacyjnym, gdy ruch na drogach całego kraju jest większy.

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602

Art.9.
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu: 1)na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;
2. Na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu. 3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Powrót na górę strony