Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Dzień wagarowicza" - działania Policji

Data publikacji 22.03.2017

Wczoraj w związku ze zwyczajowo przyjętym przez uczniów „Dniem wagarowicza”, grójeccy policjanci przeprowadzili wzmożone działania prewencyjne, miały na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

Pierwszy dzień wiosny w tym roku przypadał we wtorek. Właśnie wczoraj policjanci przewidując, że będzie można w tym dniu napotkać uczniów przebywających poza placówkami oświatowymi, pomimo trwania zajęć lekcyjnych, przeprowadzili działania pn. „Dzień wagarowicza”. Młodzież, przebywająca „na wagarach” może dopuścić się zachowań niezgodnych z prawem, mogących świadczyć o przejawach demoralizacji, a także czynów karalnych. 

W tym dniu przewidziano zwiększona liczbę patroli. Policjantów można było spotkać w miejscach grupowania się młodzieży. Zaglądali również w miejsca ustronne, aby przeciwdziałać ewentualnym naruszeniom porządku publicznego. Stróże prawa czuwali nad tym, aby uniemożliwić nieodpowiedzialnym uczniom spożywanie alkoholu. Wczorajszy dzień przebiegł spokojnie. Nie odnotowano nieprawidłowości. 

Ponadto policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowi prowadzili spotkania profilaktyczne w szkołach z dziećmi i młodzieżą przekazując informacje na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, niebezpieczeństw związanych z demoralizacją oraz bezpieczeństwa w internecie. 

/AW

Powrót na górę strony