Aktualności

Oferta pracy

Data publikacji 28.12.2020

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GRÓJCU poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy Technik Wydziału Ruchu Drogowego. Miejsce wykonywania pracy: KPP w Grójcu.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRÓJCU

poszukuje kandydatów na stanowisko

starszy technik

Wydziału Ruchu Drogowego

 

umowa o pracę

 

 

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

 

Miejsce wykonywania pracy: KPP Grójec, ul. Brzozowa 108

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wprowadzanie danych do bazy Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji kart:

 Mrd-5,

 Mrd- 2,

 informacyjnych dot. wyroków sądowych o sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe.

2.Wprowadzanie do policyjnych baz danych następujących dokumentów Wydziału Ruchu Drogowego:

 wniosków o sprawdzenie kwalifikacji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

 decyzji o skierowaniu kierowców na badania psychologiczne i lekarskie,

 decyzje właściwego organu o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami.

3.Weryfikacja danych zawartych w otrzymanych wyrokach sądowych z danymi w bazie KSIP oraz niezwłocznewskazanie braku rejestracji tych zdarzeń.

4.Wprowadzanie danych z kart pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego do bazy SESPOL.

5.Prowadzenie kartoteki manualnej kart rejestracyjnych i informacyjnych przechowywanych w tut. KPP,prowadzenie rejestru kart MRD-5.

6.Archiwizowanie wprowadzonych dokumentów - zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi.

7.Wykonywanie zestawień z baz danych do celów analitycznych.

8.Powiadamianie służb informatycznych o stwierdzonych awariach stanowiska komputerowego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie: minimum średnie,

  • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy biurowej i 1 rok w obsłudze systemów informatycznych,

  • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,

  • dokładność,

  • umiejętność pracy w zespole,

  • umiejętność analitycznego myślenia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych – RODO,

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  • kopie świadectw pracy.

 

Oświadczenie m u s i być podpisane w własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert na wskazane stanowisko.

 

Termin składania ofert: 5 stycznia 2021 r.

 

Dodatkowe in formacje można uzyskać pod nr tel.:

Anna Piekut 47 70-26-242

Agata Korczak 47 70-26-256

Powrót na górę strony