Aktualności

Zajęcia z młodymi policjantami

Data publikacji 02.12.2020

Nowo przyjęci policjanci w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu zanim rozpoczną szkolenie podstawowe, już zdobywają wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu policjanta. Doświadczeni funkcjonariusze prowadzili wykłady z zakresu wiedzy zarówno ogólnopolicyjnej jak i specjalistycznej.

W ubiegłym tygodniu kilkoro policjantów rozpoczynając swoją przygodę z mundurem w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu uczestniczyło w wykładach prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, w tym między innymi przez Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu podinspektora Wojciecha Bednarskiego.

Młodzi policjanci, to osoby, które wystąpiły do Policji i w jednostkach macierzystych oczekują na kurs. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Z uwagi na panującą sytuację w kraju i czas pandemii, funkcjonariusze swoje pierwsze obowiązki wykonują w komendzie powiatowej realizując przede wszystkim czynności biurowe.

Aby pomóc im w przyszłej nauce oraz określić zagadnienia, które będą niezbędne w celu prawidłowej realizacji podstawowych zadań funkcjonariuszy Policji zorganizowano dla nich szkolenia m. in. z zakresu zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz przypadków użycia broni, pierwszej pomocy, ceremoniału policyjnego, odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Policji oraz etyki zawodowej policjanta, wizerunku policji oraz kształtowania go w środkach masowego przekazu i czynności prowadzonych w ramach spraw o wykroczenia. Ponadto podinsp. Wojciech Bednarski przeprowadził zajęcia z zakresu szeroko rozumianego zastosowania prawa karnego oraz postępowania karnego.

Mamy nadzieję że powyższe szkolenia zostaną wykorzystane przez przyszłych kursantów szkoleń podstawowych. Wykłady będą prowadzone cyklicznie, dla kolejnych osób wstępujących w szeregi grójeckiej Policji.

 

nadkom. Agnieszka Wójcik

  • Zajęcia z młodymi policjantami
  • Zajęcia z młodymi policjantami
  • Zajęcia z młodymi policjantami
  • Zajęcia z młodymi policjantami
Powrót na górę strony