Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie efektów pracy grójeckich policjantów w 2016 roku

Data publikacji 09.02.2017

W Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy grójeckich policjantów w roku 2016. W naradzie wziął udział Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, Wicestarosta Powiatu Grójeckiego Dariusz Piątkowski, Prokurator Rejonowy Tomasz Kulpa, samorządowcy oraz kadra kierownicza, policjanci i pracownicy grójeckiej jednostki.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy grójeckich policjantów w roku 2016 oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym, 2017 roku. Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Robert Faryna oraz jego zastępcy szczegółowo przedstawili wyniki pracy służby prewencyjnej i służby kryminalnej.

O bezpieczeństwo mieszkańców powiatu grójeckiego w 2016 roku dbało 198 policjantów, wspieranych w służbie przez 38 pracowników cywilnych.

Ważnym elementem omawianym podczas odprawy było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2016 roku na terenie pow. grójeckiego odnotowano 140 wypadków drogowych, w których zginęło 25 osób. Ponadto odnotowano 757 kolizji drogowych.

Na terenie podległym KPP Grójec odnotowano ogółem 2190 przestępstw stwierdzonych. Skuteczność procesu wykrywczego wzrosła w stosunku do roku 2015 o 12,5%, a wskaźnik wykrywalności osiągnął poziom 62,5%. W kategorii przestępstw kryminalnych w roku 2016 wszczęto o 198 postepowań mniej, co spowodowało spadek dynamiki postępowań wszczętych do poziomu 88.6%. Najistotniejszą kwestią jest fakt, że odnotowano w tej kategorii przestępstw wzrost wykrywalności w stosunku do roku 2015 o 10,4%, co dało wynik 47.9%. Jednocześnie wzrosła o 6,2% wykrywalność w  "7 kategoriach przestępstw"  najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa .

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu nadkom. Roberta Faryny, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu podinsp. Michał Skwarczyński przedstawił i omówił wyniki służby prewencyjnej a Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu kom. Paweł Kalinowski omówił wyniki służby kryminalnej. Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, który przedstawił wyniki pracy mazowieckich policjantów i odniósł się do efektów służby grójeckich funkcjonariuszy. W swoim wystąpieniu insp. Tomasz Michułka zwrócił także uwagę na pozytywną ocenę badań opinii publicznej, w której prawie 75% ankietowanych na Mazowszu, w swojej okolicy, dobrze ocenia pracę policjantów.

Zabierający podczas odprawy głos Wicestarosta Powiatu Grójeckiego Pan Dariusz Piątkowski oraz samorządowcy dobrze ocenili pracę tutejszych funkcjonariuszy i złożyli im podziękowania za zaangażowanie w służbę na rzecz społeczeństwa.

Powrót na górę strony