Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowa doprowadziła do powstania progów zwalniających na osiedlu

Data publikacji 25.09.2019

Dzielnicowa z komisariatu w Warce znacząco przyczyniła się do powstania progów zwalniających w rejonie osiedla Książąt Mazowieckich i Księcia Konrada. Mł. asp. Aneta Ścisłowska podjęła działania w ramach planu priorytetowego po zgłoszeniach od mieszkańców, którzy teraz mogą czuć się bezpieczniejsi.

Dzielnicowa w toku przeprowadzanych czynności w ramach obchodu dzielnicy oraz w wyniku licznych rozmów ze społecznością lokalną zdiagnozowała zagrożenie w rejonie osiedla Książąt Mazowieckich i Księcia Konrada w Warce. W rejonie tym pojazdy jeździły z nadmierną prędkością, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie potrącenia zwłaszcza dzieci, które często wychodzą poza jego obszar na jezdnię, a także pozostałych uczestników ruchu poruszających się w tym rejonie. Przekładało się to na ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Ponadto w ostatnim okresie czasu odnotowano kilka zdarzeń drogowych w tym rejonie.

Dzielnicowa poprosiła prezesów spółdzielni mieszkaniowych o rozważenie zainstalowania progów zwalniających oraz stosownego oznakowania. Dzięki współpracy z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniewem Bugałą oraz Anną Mroczkowską z Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi udało się już zaistalować 4 progi zwalniające oraz stosowne oznakowanie. W najbliższym czasie postaną 2 kolejne progi.

/AW

Powrót na górę strony