Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 30.08.2019

Policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły” w tym roku zostaną przeprowadzone w dniach 2-6 września. Jak zawsze ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki - po przerwie wakacyjnej.

Mazowieccy policjanci w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych już w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego zlustrowali drogi w rejonach 1003 szkół.

Sprawdzili tam między innymi: stan oznakowania pionowego i poziomego oraz stan urządzeń zabezpieczających przed wbiegnięciem uczniów na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. W wyniku lustracji ujawniono 356 nieprawidłowości. Najwięcej usterek dotyczyło braku znaków drogowych informujących o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły, słabej widoczności poziomego oznakowania przejścia dla pieszych lub słabej widoczności znaków pionowych, które były przysłonięte przez roślinność. Informacje o nieprawidłowościach przesłano do właściwych zarządców dróg z wnioskiem o ich pilne usunięcie.

W czasie działań na drogach policjanci będą pełnili służbę w rejonach placówek oświatowo – wychowawczych, w rejonach przejść dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu szkół. Szczególnie w tych miejscach, służyć będą pomocą prawidłowo zachowującym się uczestnikom ruchu drogowego i bezwzględnie reagować na czyny godzące w ich bezpieczeństwo.

Mundurowi będą bacznie przyglądać się zachowaniu kierujących poruszających się w rejonie placówek oświatowych, w rejonach wyznaczonych przejść dla pieszych, to właśnie po tzw. zebrach w rejonach szkół od września będzie przemieszczało się tysiące dzieci. Funkcjonariusze będą kontrolować również prędkość pojazdów, stan trzeźwości kierujących, a także sposób przewożenia dzieci.

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem drogowym dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu należy przewozić w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym, bez względu na długość trasy.

Mundurowi będą także sprawdzać, czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Będą reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, polegające na:

- przekraczaniu dozwolonej prędkości jazdy,

- wyprzedzaniu na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,

- omijaniu pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu,

- nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych,

- nieużywaniu w czasie jazdy przez kierujących i pasażerów pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu dzieci bez fotelików ochronnych,

- korzystaniu podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,

- nieprawidłowym parkowaniu pojazdów w rejonach placówek oświatowych.

Funkcjonariusze będą podejmowali interwencje również wobec pieszych popełniających wykroczenia polegające na:

- nagłym wejściu pieszego na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,

- przechodzeniu przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

- poruszaniu się niewłaściwą stroną drogi,

- przechodzeniu przez jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle,

- wchodzeniu na jezdnię zza autobusu lub innej przeszkody.

Skontrolują stan trzeźwości kierujących i stan techniczny autobusów szkolnych

i innych pojazdów, którymi dzieci są dowożone do szkół.

Ponownie sprawdzą również sposób wykonywania obowiązków przez osoby nadzorujące bezpieczne przechodzenie dzieci przez jezdnię oraz zweryfikują stan oznakowania dróg prowadzących do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz stan urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów. Jeżeli stwierdzą nieprawidłowości niezwłocznie skierują wystąpienia o ich usunięcie do właściwych zarządców dróg.

Początek roku szkolnego jest doskonałą okazją, aby porozmawiać z najmłodszymi

na temat bezpieczeństwa na drodze. Patrole, które pojawią się przy szkołach jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, pomogą dzieciom bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz wyjaśnią podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach. Droga do szkoły i z powrotem już od poniedziałku stanie się bowiem stałym elementem w życiu najmłodszych użytkowników dróg, aż do kolejnej wakacyjnej przerwy. Od września rozpoczną się także spotkania stróżów prawa z uczniami szkół podstawowych. Zajęcia z policjantami to dla najmłodszych doskonała okazja, by porozmawiać ze specjalistą o tym co na drodze wolno i jak postępować by cało i zdrowo dotrzeć do celu.

Rozmowa o obowiązujących przepisach nie jest zwykłą lekcją, lecz praktyczną nauką dobrych nawyków i umiejętności rozpoznawania zagrożeń. Równolegle będą się odbywać spotkania policjantów z rodzicami uczniów klas pierwszych podczas których policjanci będą zwracać uwagę rodzicom m.in. na prawidłowy sposób wsiadania i wysiadania dzieci dowożonych przez nich do szkół z pojazdu oraz wskazywać właściwy sposób sprawowania opieki nad dziećmi w drodze do i ze szkoły.

 

Apel do kierowców i rodziców

KIEROWCO – PAMIĘTAJ!

NIE WYPRZEDZAJ NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH I BEZPOŚREDNIO PRZED NIMI!

NIE OMIJAJ POJAZDU, KTÓRY ZATRZYMAŁ SIĘ W CELU UMOŻLIWIENIA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA PIESZEMU PRZEZ JEZDNIĘ!

RODZICU – PAMIĘTAJ ŻE!

ciężar edukacji spoczywa przede wszystkim Twoich barkach, dlatego też każdy z rodziców powinien pomyśleć o „WYCHOWANIU KOMUNIKACYJNYM”, czyli nauczeniu swojego malucha właściwego zachowania się i poruszania po drodze, pełnej zagrożeń jakie niesie ruch uliczny.

CZĘSTO ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM CHWALĄC JEGO PRAWIDŁOWE ZACHOWANIA NA DRODZE I WYJAŚNIAJĄC ZACHOWANIA INNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO;

JEŚLI PORUSZASZ SIĘ PIESZO Z DZIECKIEM ZAWSZE WYBIERAJ DROGĘ NAJBEZPIECZNIEJSZĄ A NIE NAJKRÓTSZĄ!

UCZ GO PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ I UTRWALAJ JE!

DOPILNUJ ABY PRZEWOŻONE DZIECI ZAWSZE MIAŁY ZAPIĘTE PASY BEZPIECZEŃSTWA

A URZĄDZENIA DO ICH PRZEWOZU BYŁY SPRAWNE I PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANE!

PARKUJ PRZED SZKOŁĄ, W MIEJSCU DOZWOLONYM I W TAKI SPOSÓB ABY DZIECKO WYSIADAŁO ZAWSZE Z PRAWEJ STRONY!

JESTEŚ DLA SWOJEGO DZIECKA WZOREM WIĘC POMÓŻ MU PRZETRWAĆ NA DRODZE PRZEKAZUJĄC MU POZYTYWNE WZORCE ZACHOWAŃ!

JEŚLI PRZEPROWADZASZ DZIECKO PRZEZ ULICE ZAWSZE TRZYMAJ JE ZA RĘKĘ

 

 

WRD KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony