Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań SMOG

Data publikacji 20.02.2020

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenia powietrza zabijają co roku 6,5 mln ludzi na całym świecie. W Polsce jest to blisko 50 tys. osób rocznie – szacuje Europejska Agencja Środowiska. Nasz kraj zajmuje wysoką pozycję na liście najbardziej zanieczyszczonych w Europie.

Policja włączyła się aktywnie w przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, m. in. poprzez prowadzenie działań ukierunkowanych na przeprowadzanie jak największej ilości badań emisji spalin pojazdów oraz na eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Wczoraj w kraju prowadzone były działania pod nazwą SMOG. Na terenie powiatu grójeckiego podczas działań policjanci skontrolowali 64 pojazdy, wykonując pomiary z użyciem analizatora spalin. Policjanci realizowali swoje zadania przy współpracy z funkcjonariuszami Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego z Radomia. Łącznie nałożono 24 mandaty karne, zastosowano kilka pouczeń oraz zatrzymano 2 dowody rejestracyjne. Ponadto zatrzymano prawo jazdy nietrzeźwemu 51-latkowi, który w Błędowie kierował samochodem mając ponad 1,2 promila w wydychanym powietrzu.

kom. A. Wójcik

  • podsumowanie działań smog
  • Policjanci podczas działań
  • Policjanci podczas działań
Powrót na górę strony