Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo podczas 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Data publikacji 12.01.2017

15 stycznia już po raz dwudziesty piąty policjanci zaangażują się w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spokojny i bezpieczny przebieg akcji zależy też od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez osoby, które w nim uczestniczą.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas WOŚP czuwać będzie kilka tysięcy policjantów. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, zadbają o bezpieczeństwo wolontariuszy, kwestujących dzieci a także będą prowadzić działania edukacyjno-informacyjne.

Policjanci poinformują zainteresowanych przekazaniem pieniędzy na Wielką Orkiestrę o tym, jak powinien wyglądać wolontariusz WOŚP (identyfikator, prawidłowe banderole na puszce), aby w trakcie zbiórki nie doszło do oszustw bądź wyłudzeń pieniędzy.

Do wolontariuszy uczestniczących w akcji apelujemy o zachowanie rozsądku oraz stosowanie się do kilku zaleceń:

  • unikać miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, takich jak podwórka, bramy, parki i skwery (zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu);

  • nie chodzić samotnie, najlepiej zbierać datki w towarzystwie innych osób;

  •  w razie napadu nie starać się za wszelką cenę ratować zawartości skarbonki, pamiętając, że życie i zdrowie jest wartością nadrzędną; jeżeli już do niego dojdzie, postarajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów mogących później pomóc zidentyfikować sprawcę;

  • jak najszybciej powiadomić Policję o popełnionym przestępstwie; jeśli napastnik ucieka -- alarmować otoczenie krzykiem;

  • w wypadku podejrzenia zaistnienia niebezpieczeństwa -- nie wahać się, natychmiast powiadamiać Policję, np. dzwoniąc pod numer 997 lub 112.

Prawidłowe oznakowanie wolontariusza WOŚP:

            

Prawidłowe oznakowanie puszki WOŚP:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót na górę strony