Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji 11.01.2017

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem pracy Policji dzięki któremu Policja może diagnozować zagrożenia występujące na terenie swojego działania. Narzędzie to zostało wprowadzone we wrześniu 2016 roku. Dzięki niemu każdy obywatel naszego kraju ma wpływ na bezpieczeństwo w swoim najbliższym otoczeniu. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona również dla powiatu grójeckiego.

Poprzez internetowy dostęp do aplikacji o której właśnie mowa można zgłaszać Policji o zagrożeniach godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Mapa dostępna jest na stronie www.policja.pl. Jej budowa pozwala bezproblemowo, korzystać z niej każdemu obywatelowi. Mieszkańcy mogą zaznaczyć na mapie określony obszar i wskazać, jakie zagrożenie ich zdaniem na nim występuje. Do wyboru jest 25 kategorii obejmujących m.in. miejsca, w których dochodzi do aktów wandalizmu, gdzie używane lub sprzedawane są środki odurzające, czy też przekraczana jest dozwolona prędkość na drodze. Każda informacja przekazywana jest do miejscowej Policji, która sprawdza zasadność zgłoszeń. Dzięki bieżącej aktualizacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może sprawdzić czy jego zgłoszenie zostało już sprawdzone, czy jest jeszcze w trakcie weryfikacji.

Na terenie powiatu grójeckiego zgłoszono łącznie 237 zagrożeń.                                    

Najczęściej zgłaszane i potwierdzone zagrożenia to:

-przekraczanie dozwolonej prędkości,

-spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych,

-nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

Jednocześnie apelujemy, aby z mapy korzystać w sposób rozsądny. Niecelowe jest zaznaczanie na mapie sytuacji, które występują incydentalnie np. jednorazowy fakt zaobserwowania spożywania alkoholu czy też źle zaparkowanego samochodu. Mapa służy do rzetelnego wskazywania rzeczywistych zagrożeń. Nieprzemyślane, natarczywe lub złośliwe wskazywanie miejsca jako zagrożone powoduje, że angażowanie sił i środków policyjnych do ich sprawdzenia może odciągnąć służby od rzeczywistego zagrożenia. Ważne jest także to, że nie wszystkie wskazane przez obywatela miejsca jako zagrożone np. grupowanie się nieletnich lub spożywanie alkoholu w tym miejscu jest zabronione. Narzędzie ma służyć całemu społeczeństwu w słusznej sprawie, dlatego należy korzystać z niego rozsądnie. Mapa nie służy do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numerów alarmowych: 112 i 997.

Powrót na górę strony